09.08.2016

Transportbarometer: Lätt fraktöverskott i det andra kvartalet

Under våren genomfördes fler transporter än i början av året

(2)

Erkrath, Tyskland, 09.08.2016 – TimoComs transportbarometer visar ett lätt fraktöverskott på den europeiska transportmarknaden under årets andra kvartal. Under vårmånaderna noterade TimoCom ett frakt-/lastrumsförhållande på 52:48. Det fanns dock stora svägningar i de enskilda månaderna.

Efter en trög start på året tinade de varmare temperaturerna även upp transportbranschen i slutet av det första kvartalet. Det ska bli spännande att se om denna positiva utveckling håller i sig även under nästa kvartal.

 

Berg-och-dalbana för transportbranschen under våren

De aktuella siffrorna talar för sig: Det utlovade uppsvinget resulterade i ett nästan jämnt förhållande mellan frakt och lastrum. I april låg fraktandelen på 49 %, vilket är hela 16 procentenheter högre än i mars. I jämförelse med föregående år var resultatet för april trots detta ganska svagt: under 2015 låg fraktandelen på 53 % och under 2014 på inte mindre än 54 %. Den positiva utvecklingen som noterades under mars månad var alltså inte tillräcklig för att man skulle nå samma nivåer som föregående år i april. 

Detta ändrades dock rätt snabbt. Transportbarometern återhämtande sig nämligen helt och fraktandelen ökade med ytterligare 10 procentenheter i maj. Det gjorde att man noterade ett toppresultat inte bara för kvartalet utan för hela året med en fraktandel på 59 %. För TimoComs Chief Representative Marcel Frings har detta en logisk förklaring: – Ökningen beror på de många klämdagarna och de därmed korta arbetsveckorna under helgdagsmånaden. Speditörerna hade mindre tillgänglig tid för att transportera varorna till kunderna. 

Uppsvinget höll dock inte i sig. I juli föll fraktandelen åter med 11 procentenheter till 48 %, det vill säga en procentpunkt under startsiffran för det andra kvartalet.  Även juni gick trögt i jämförelse med föregående år: under 2015 låg fraktandelen på 50%, och under 2014 hade man ett lätt fraktöverskott på 51% .

Tar man en titt på de absoluta talen ser man emellertid att fler order lades i TimoComs transportplattform jämfört med samma period förra året.

 

Lugna utsikter för det tredje kvartalet

Trots en enhetlig utveckling under de enskilda månaderna var fraktandelen för hela det andra kvartalet 52 %, jämfört med en andel fria kapaciteter på 48 %. Totalt skedde betydligt fler transporter under det andra kvartalet än i början av året. 

Vilka är då utsikterna för den europeiska transportmarknaden under årets andra hälft? – Utsikterna för de kommande månaderna ska ses ur ett nationellt perspektiv. Enligt tyska ifo Geschäftsklima kommer ekonomin i Tyskland att växa till följd av ökade investeringar och högre konsumtionsutgifter, vilket i sin tur kommer att innebära ett lyft för transportbranschen.

Den ekonomiska situationen i Tyskland bedöms dessutom fortfarande som ytterst positiv, medan läget försämrades ytterligare i Italien, Portugal, Spanien, Österrike och Frankrike. Effekterna av Brexit är ännu svåra att förutspå. Resultatet av folkomröstningen kom som en plötslig chock och därför kan man för närvarande inte uppskatta konsekvenserna enligt Frings.

Hos TimoCom utgår man även från att läget i likhet med föregående år kommer att vara ganska lugnt under juli, augusti och september. Först under hösten kommer fraktandelen av överstiga de fria kapaciteterna på marknaden igen.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan