06.01.2016

Transportbarometer: Historisk slutspurt i det fjärde kvartalet

”Gyllene höst” inte så gyllene som förväntat

(1)

Erkrath 06-01-2016 – Stagnerad ekonomi i Europa, flyktingkris, pessimistiska transportbolag – det ekonomiska klimatet svalnade av betydligt vid slutet av året och det visade sig även i TimoComs transportbarometer. Förhållandet mellan frakt och lastrum låg på 46:54 under det fjärde kvartalet 2015, vilket var betydligt lägre än förväntat. Slutkvartalet började dock ändå positivt.

I oktober hade den europeiska transportmarknaden fortfarande kvar den vind i seglen som uppstått under sommaren. Frakt-/lastrumsförhållandet för denna månad låg på 49:51, vilket var något högre än samma månad förra året (48:52 för 2014) Särskilt slående är att den normala minskningen av fraktvolymen mellan september och oktober inte alls var lika stor som under tidigare år. Under 2013 och 2014 minskade fraktandelen med fem procentenheter under denna period, under 2015 var samma minskning bara tre procentenheter.

 

Kvartalets mitt förstör balansen

I november månad gick det emellertid riktigt utför med fraktsiffrorna. Fraktandelen i den europeiska transportmarknaden minskade med hela elva procentenheter – den kraftigaste nedgången mellan två månader sedan 2011. I slutet av november låg frakt-/lastrumsförhållandet på 38:62. I den senaste kvartalsrapporten uppskattade TimoComs Chief Representative Marcel Frings att november skulle bli en särskilt fraktintensiv månad och han förutspådde en fraktandel på mer än 50 %: – I verkligheten skedde det motsatta. Å ena sidan visar detta att jag aldrig borde sträva efter en karriär som spåman eller ”orakel i Erkrath”, skrattar Frings. Å andra sidan är det även ett bevis på hur dynamisk transport- och logistikbranschen är.

Samtidigt baserades hans positiva uppskattning på kalla fakta och inte på någon spåkula. Tar man en titt på de historiska uppgifterna för de båda slutkvartalen, var förutsättningarna i det tredje kvartalet exakt sådana att man kunde förvänta sig en ökad fraktvolym för november.

 

I år var dock kunder, producenter och transportleverantörer lite sena med julhandeln. Denna försening fick i sin tur positiva effekter för resultatet i december. Under årets sista månad återhämtande sig transportbarometern nämligen och fraktandelen ökade med otroliga 13 procentenheter. En sådan slutspurt har man inte upplevt sedan man började samla in uppgifter för transportbarometern. Tack vare denna kraftansträngning kan december avslutas med ett lätt fraktöverskott (51:49).

 

2016: Stabilisering i sikte

I slutavräkningen ligger hela 2015 två procentenheter över fjolåret (45:55) med ett frakt-/lastrumsförhållande på 47:53. I samtliga kvartalsavräkningar var fraktandelen högre än motsvarande siffror från förra året. Utsikterna är försiktigt positiva. – Det är svårt att göra en uppskattning för 2016 utan att ha synska förmågor. Konsekvenserna av terrorattentaten och det förhöjda terrorhotet, skärpta säkerhetskontroller och hanteringen av flyktingkrisen – alla dessa frågor har en direkt inverkan på Europas ekonomi, menar Frings. Trots detta finns det vissa positiva signaler för 2016. Spanien och Irland verkar till exempel ha klarat sig ur den ekonomiska krisen med inte bara högre, utan även kvalitativt bättre tillväxt. En central pelare än konsumtionen som gynnas inte bara av ökad sysselsättning utan även högre löner. I en så heterogen region som Europa kommer denna positiva utveckling självfallet inte att märkas lika mycket överallt. Effekterna kommer dock att vara tillräckligt starka för att vi inte ska behöva räkna med en nedgång i tillväxten som helhet, utan den kommer att gå i positiv riktning.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan