13.10.2015

Transportbarometer: Fraktöverskott även under 3:e kvartalet

TimoCom noterar enorm tillväxt vad gäller erbjudanden

(1)

Erkrath, Tyskland, 13.10.2015 – För 3:e kvartalet 2015 visar TimoComs transportbarometer ett frakt-lastrumsförhållande som liknar ett textboksexempel. Med en fraktandel på 50,2 % och 49,8 % tillgängligt lastrum på den europeiska transportmarkanden ligger förhållandet nästan exakt på optimal teoretisk nivå. Mellan de enskilda månaderna fanns det dock stora variationer samt en överraskning i början av kvartalet.

Det 2:a kvartalet gick över i det 3:e med ett balanserat frakt-lastrumsförhållande. På grund av sommarmånaderna och den semestertid som i de flesta europeiska länder infaller under denna period räknade nog många experter med tillbakagång i andelen frakter på transportmarknaden. Men det blev annorlunda: För juli bokförde TimoCom ett frakt-/lastrumsförhållande på 51:49. Fler frakter än tillgängligt lastutrymme i semestermånaden juli? Det har inte hänt sedan 2011.

 

Stark spurt förväntas i slutet av året

I augusti fortsatte inledningsvis TimoComs transportbarometer inte denna trend. I slutet av månaden låg frakt-/lastrumsförhållandet på 45:55. Fraktandelen föll därmed mer än motsvarande månad föregående år (från 47 % till 44 % under 2014). För TimoComs Chief Representative Marcel Frings är denna utveckling inte överraskande: "I år föll faktiskt fraktandelen oproportionerligt mycket mellan juli och augusti. Under andra år har det under denna tidsperiod bara varit mellan en och tre procentenheter. Dock har vi upptäckt något anmärkningsvärt: Under de år då det finns ett fraktöverskott under juli månad faller andelen i regel kraftigare mot augusti – 2011 var det t.ex. hela 12 procentenheter."

 

Redan första veckan i september visade dock sedan i vilken riktning det skulle gå under 3:e kvartalets sista månad. För frakterbjudandena gick det uppåt med fyra procentenheter på den europeiska transportmarknaden, men ännu var inte toppen nådd. I slutet av september stod förhållandet mellan frakt och lastrum på 55:45 i TimoComs transportbarometer.


I den totala avräkningen gav 3:e kvartalet därmed ett nytt, men dock litet, fraktöverskott. Att två kvartal efter varandra avslutar på detta sätt hände senast för två år sedan. Men Marcel Frings räknar med nästa överraskning redan under slutkvartalet för 2015: "Jag tycker frågan om huruvida den aktuella flyktingfrågan kommer att påverka näringslivet och transportbranschen är intressant. I vilken utsträckning kommer gränskontroller att inverka negativt på på transportflödet? I vilken utsträckning lamslår oron och omsorgen för flyktingar politiken? Detta är frågor som kommer att sysselsätta oss de närmaste veckorna och månaderna. Icke desto mindre är utsikterna inför 4:e kvartalet positiva. Jag tror att början på hösten, jämförbart med september 2013, kommer att ge en fraktrik oktober månad. För november vågar jag mig på prognosen att månaden, liksom juli, efter lång tid åter kommer att ligga på en fraktandel på över 50 % på transportmarknaden."

 

Oavsett hur de kommande månaderna fram till årets slut kommer att bli så är en sak redan anmärkningsvärd. Med variationer på upp till 28 procentenheter vad gäller andelen frakter visar sig TimoComs transportbarometer vara ytterst skiftande. Men bakom denna procentuella statistik döljer sig även en enorm tillväxt vad gäller frakt- och lastrumserbjudanden under årets första tre kvartal. Totalt lades ca 18 % fler erbjudanden in i TimoComs frakt- och lastrumsbörs.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan