18.03.2016

Tjuvarna har ingen chans

Så skyddar sig transportbranschen mot kriminella

(1)

Kriminalitet och svarta får finns det i alla branscher. I transportbranschen kan detta vara allt från söndeskurna presenningar till raffinerade cyber-kriminella. De senare har främst inriktat sig på online-marknadsplatser. De plockar fram olika data och skaffar sig falska identiteter för att i värsta fall stjäla värdefulla laster. Men liksom på vägen finns det även på nätet särskilda förhållningsregler som man bör följa för att förebygga faror. Bra exempel på detta ges av Europas största transportplattform TimoCom. På företagssidan uppvisar den erfarna IT-leverantören möjligheter med vars hjälp användare inom spedition, transport och logistik kan minska riskerna. Ett eget säkerhetsnät i flera steg samt rekommendationer för hur man ska agera ska inte ge kriminella någon angreppspunkt.

Säkerhet som utmaning

Enligt en studie som genomförts av transportsäkerhetsföreningen TAPA (Transported Asset Protection Association) har det under 2015 anmälts över 1515 fraktstölder i regionerna Europa, Främre Orienten och Afrika. I Europa var det totalt 832 fall. Länderna med flest kända stölder är Nederländerna (436), Storbritannien (165) och Tyskland – där antalet dock sjönk från 285 till 97 anmälningar jämfört med föregående år. I 70 fall registrerades förluster på över 100 000 euro, i 5 länder t.o.m. på över 1 miljon euro.

Följderna är ändå det som är värst: Uteblivna leveranser orsakar produktionsstopp som leder till avbokade uppdrag, försämrat rykte och i värsta fall obestånd. Företagen kan dock själva begränsa skaderiskerna på alla plan redan i förväg – t.ex. genom att göra medarbetarna mer uppmärksamma och vidta praktiska motstrategier. Säkerhetspaketet ska vara fast förankrat i alla beslut i det dagliga arbetet. För med en ökning av väggodstrafiken kan man förvänta att även kriminaliteten i branschen kommer att öka. Tyska transportministeriet utgår från att transportmängden kommer att öka med 27 % och därmed med 3,5 miljarder ton fram till 2025.

 

Kontrollera leveranskedjorna, åtgärda svaga punkter

Där det tidigare främst var enskilda gärningsmän som verkade hittar man idag ofta organiserade ligor. Falska bolag trollas fram och seriösa företags identiteter missbrukas. Därför bör man vara mycket noga med vem man ger åtkomst till känsliga data. Disponenter kan använda sina tekniska och organisatoriska möjligheter för att stödja förare och motarbeta sådana händelser. Man bör t.ex. bara planera in säkra avställnings- och parkeringplatser för rutten. Detaljer kring transporten bör dessutom endast utbytas mellan föraren, ledningscentralen och chefen.

 

Fraktbörser: Här räknas helhetstänk och affärsmässig noggrannhet

Samma försiktighet gäller för arbetet med online-plattformar. Teknisk stabilitet och användarvänlighet räcker inte som kvalitetsfaktorer för val av en transportbörs. Lika viktigt är leverantörens säkerhetskoncept. IT-leverantören TimoCom har varit framgångsrik på marknaden med sin transportplattform i nästan 20 år. Inte minst för att användarna här kan känna att de är i goda händer. Företaget erbjuder omfattande skydd genom helhetsåtgärder och ett säkerhetsnät i flera steg. De egentliga uppdragen avtalas dock utanför börsen – utan vidare inblandning av företaget som driver börsen. Just därför är TimoCom mycket angelägna om att informera parterna om möjliga risker och ett säkert förhållningssätt.

 

De viktigaste punkterna för trygga affärer

I samarbete med polisen i Niedersachsen, VSWN (Verband für Sicherheit in der Wirtschaft Norddeutschland), industri- och transportförsäkringsbolaget HDI Gerling samt ytterligare en ledande fraktbörsleverantör, Teleroute, har man tagit fram kompakta informationsbroschyrer och checklistor för att förhindra stöld. Dessa finns i olika versioner, riktade till förare, disponenter och företagsledning. Du kan läsa mer om säkerhetspaketet TimoCom Secure på www.timocom.se under rubriken "Säkerhet". Där finns dessutom samtliga checklistor och informationsbroschyrer att ladda ned utan kostnad.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan