20.09.2013

TimoCom satsar på utbildning, forskning och utveckling

(3)

Düsseldorf, 2013-09-20. Utbildningsinstitutioner och företag är ofta missnöjda över att forskning och utveckling inte stämmer överens med undervisning och vidareutbildning och vill se en större överensstämmelse mellan parterna. TimoCom satsar som IT-tjänsteleverantör och som marknadsledare i Europa bland frakt- och lastrumsbörser på dialog och stöttar målinriktat projekt där de gör störst nytta: i skolor, högskolor och universitet i hela Europa.  

TimoCom förmedlar  kunskaper till unga talanger

Arbetslivets krav på unga människor har ökat.  Något som ofta är avgörande för att  dörrar ska öppnas är att man har praktiska kunskaper. "Vi är medvetna om vårt samhällsansvar och sociala ansvar", säger Christiane Beulen, medarbetare vid Human Resources hos TimoCom.  "På grund av den innovativa tekniken som används inom IT-branschen är det nödvändigt att vi ser till att unga talanger får tillgång till dessa kunskaper", fortsätter Christiane. Inom ramen för ett regionalt partnerskap med yrkesskolan Hilden får lärlingar därför regelbundet delta i arbetsseminarier som berör IT-området.  André Münz leder arbetsseminarier och vet vad som är viktigt: "Förutsättningen för professionella arbetsinsatser är att man använder sig av best practice-metoder och ständigt vidareutbildar sig." Dessutom arbetar fraktbörsoperatören aktivt med träning för arbetssökande på universitetsmässor eller genom möten med lärlingar inom andra fackområden. För TimoCom börjar nämligen utbildningen av talanger redan innan anställningen börjar i företaget. Ett sådant engagemang uppfattas även positivt av lärarna. De gynnas ju också av fortbildningarna.

 

Inblickar i transportmarknadens värld

Tack vare lastkapacitets- och fraktbörsen samt onelineplattformen för anbudsinfordringar för transporter kan TimoCom erbjuda två uppdragsplattformar som optimerar transportverksamhet över hela Europa.  Därför ingår även samarbeten med skolor och universitet i andra länder i vår portfölj. Genom utbildning på respektive lands språk får eleverna på högre nivåer inblick i branschrelevant praxis. Förutom fraktbörsernas uppgift vid godsbefordran på väg, presenteras även en konkret användning av Internet genom datorer. "I arbetet ingår i allmänhet att man dagligen använder sig av TimoComs verktyg, eftersom de underlättar den vardagliga planeringen", säger Tina Pandza, Country Manager i Slovenien hos TimoCom. De blivande logistikteknikerna och -ingenjörerna lär sig på detta vis mer om hur framtidsbranscherna IT och logistik hör ihop.

 

Öppna arbetsperspektiv inom logistikbranschen 

Genom IT-företagets initiativ ska det bli lättare att välja yrke eller att välja sitt första arbete. "TimoCom delar ut certifikat till eleverna efter varje utbildning. Dessa kan sedan bifogas till jobbansökningar, något som kan vara till fördel när man söker ett arbete." understryker Dirk Hardy, lärare vid yrkesskolan Hilden.  Många arbetsgivare söker numera personal med TimoCom-kunskaper när de söker personal på arbetsmarknaden eller arbetsförmedlingen.  Även läroböcker för utbildning av logistikpersonal tar hänsyn till den praktikinriktade modell som används av frakt- och lastrumsbörsen TC Truck&Cargo®. Att intresset för dessa frågor bör börja tidigare, visar Transportbotschafter e.V. med stöd av Deutschen Speditions- und Logistikverbandes e.V. (DSLV) ochTimoCom.  Initiativet "Framtidens logistik" riktar sig till morgondagens logistikproffs genom kontakt med avslutningsklasser, centra för yrkesinformation och jobbmässor.  "Eftersom det föreligger en brist på fackmän vill vi väcka intresset för arbetsplatser inom logistik och förmedla insikter om detta mångsidiga yrke", förklarar Hanna Fresse som sprider kunskaper om transportyrket. 

 

Samarbetsprojekt för en grön framtid 

Men nätverkstänkandet går ännu länge.  Aktuelle Forschungsprojekte verfolgen das Ziel, grüne Logistikkonzepte zu entwickeln, um Unternehmen ökologisch noch nachhaltiger und effizienter zu machen. Aktuella forskningsprojekt har som målsättning att utveckla gröna logistikkoncept för att hjälpa företag att bli mer hållbara och effektiva. Green Logistics in Agrobusiness". I samarbetet deltar sammanlagt 22 företag och högskolor i Tyskland och Nederländerna.  Eftersom TimoCom är ett grönt företag tillför vi fackkunskaper inom områden som minskad energianvändning och minskade koldioxidutsläpp  samt optimering av lager- och transportprocesser. Genom grön logistik ges möjlighet att öka konkurrenskraften och erhålls innovativa perspektiv i fråga om framtidens logistikmarknad.  Det är ett övertygande argument, som lönar sig i praktiken och som gör branschen ännu attraktivare för unga människor.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan