24.06.2016

TimoComs upphandlingsfunktion får fortsätta ha BME:s kvalitetsmärke

Långsiktiga transportuppdrag – en utmärkt sak

(1)

Erkrath, Tyskland, 24.06.2016 – TimoComs online-upphandlingsfunktion fick den 24/6-2016 återigen kvalitetsmärket "Fraktinköp" av BMEnet GmbH, Gesellschaft des Bundesverbandes Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik e.V.. För fjärde gången i rad har den webbaserade anbudsfunktionen framgångsrikt klarat branschorganisationens kvalitetskontroll. TimoCom Soft- und Hardware GmbH är härmed åter ett certifierat företag inom "Programvara och plattform" och står därmed för transportplattformens kvalitet. 

Regelbundna fraktanbud och deras mervärde
Inom TimoComs transportplattform lägger fraktsäljare och speditörer upp långsiktiga transportuppdrag till transportföretag i hela Europa. På så sätt når de ett logistiknätverk med över 36 000 kontrollerade företag. Via de regelbundna transportaffärerna har TimoCom-kunder chans till ytterligare affärsmöjligheter, större planeringssäkerhet och kan nyttja alla fordon på ett optimalt sätt. Dessutom är funktionen för transportupphandlingar ett praktiskt instrument för att fastställa marknadspriset och göra egna analyser. De fasta uppdragen leder till bättre ekonomi och effektivitet i transportaffärerna. 

BMEnet:s kvalitetsmärke som bevis på kontrollerad kvalitetsstandard
BMEnet GmbH delar efter godkänd kvalitetsprövning ut kvalitetsmärket för integrativa programvaru- och plattformslösningar för optimering av inköp och logistik. Provet grundar sig på standardiserade och neutrala kriterier med klart definierade krav. Med den framgångsrika certifieringen lyckas kvalitetsstämpeln skapa förtroende i valet av mjukvarutillverkare.  

Användaren kan vara säker på att den köpta programvaran uppfyller de fastlagda kvalitetsstandarderna. Omvänt kan godkända leverantörer intyga kvaliteten på sina produkter.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan