11.02.2019

TIMOCOMs transportbarometer: Starkt slutkvartal för transportbranschen

TIMOCOM:s transportbarometer noterar oförminskat hög efterfrågan på lastrumskapacitet i Europa

(2)

Erkrath, Tyskland, 11.02.2019 – Den europeiska transportmarknaden var under föregående års sista kvartal helt opåverkad av internationella handelskonflikter och försämrade konjunkturutsikter. ”Transportbranschen har upplevt ett traditionellt starkt sista kvartal”, säger TIMOCOM:s talesperson Gunnar Gburek om transportbarometerns aktuella siffror.

”Det kommer fortsatt att vara tryck på transportpriserna även 2019 eftersom det råder brist på transportkapacitet”, förutspår TIMOCOM spokesman Gburek.

Med analysinstrumentet analyserar IT-företaget kvartalsvis utvecklingen av transporttillgång och efterfrågan i den fraktbörs som är integrerad i TIMOCOM:s marknadsplats . Med 127 000 användare och upp till 750 000 internationella lastrums- och frakterbjudanden dagligen är det den största fraktbörsen för godstransporter på väg i Europa.

 

Fortsatt brist på transportkapacitet under 2019

Enligt utvärderingen av det fjärde kvartalet översteg klart efterfrågan från företag som lagt ut sina frakterbjudanden på transportmarknaden via TIMOCOM mängden erbjuden, fritt tillgänglig lastbilskapacitet med över två tredjedelar. T.ex. så fanns det från oktober till december 2018 i genomsnitt 71 frakterbjudanden mot 29 lastrumserbjudanden i fraktbörsen. 

Resultatet dokumenterar den oförändrade obalansen mellan stora fraktmängder och tillgänglig lastbilskapacitet på transportmarknaden. ”Det kommer fortsatt att vara tryck på transportpriserna även 2019 eftersom det är brist på transportkapacitet”, förutspår Gburek. Ingen balans i sikte: Bristen på lastbilschaufförer kommer att öka ytterligare i Tyskland och kommer därmed alltmer att utvecklas till en tongivande tillväxtfaktor för näringslivet.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan