24.04.2019

TIMOCOMs transportbarometer: Oro inför ett kaosartat Brexit gör att EU-exporter till Storbritannien exploderar

Företag i Storbritannien ökar sina lagerbestånd för att vara förberedda på ett stökigt Brexit

(1)

Erkrath, Tyskland, 24.04.2019 – Oron inför ett rörigt utträde ur EU för Storbritannien gör att antalet varuleveranser till den brittiska halvön exploderar. Jämfört med samma tid föregående år har lastbilstransporterna från alla delar av Europa till Storbritannien mer än fördubblats med en tillväxt på 112 % under första kvartalet. Det visar de aktuella siffrorna i TIMOCOMs transportbarometer, med vilken IT-företaget kvartalsvis dokumenterar utvecklingen av transporttillgång och -efterfrågan i Europas största frakt- och lastrumsprogram.

”Företag i Storbritannien som är beroende av importer från det europeiska fastlandet ökar sina lagerbestånd för att vara förberedda på ett stökigt Brexit”, säger TIMOCOMs Business Analyst David Moog om kvartalsresultatet.

”Företag i Storbritannien som är beroende av importer från det europeiska fastlandet ökar sina lagerbestånd för att vara förberedda på ett stökigt Brexit”, säger TIMOCOMs Business Analyst David Moog om kvartalsresultatet. Ett No-Deal-Brexit skulle enligt dataanalytikern kunna leda till att långa väntetider för lastbilar som står vid gränsen till Storbritannien. ”Det kan i sin tur leda till flaskhalsar i leveranserna. En ytterligare orosfaktor är förtullningen av varorna”, säger Moog som ser den kraftigaste exportökningen till Storbritannien från Tyskland, Frankrike och Polen.

Utvecklingen av tillgång och efterfrågan på den tyska inrikesmarknaden och på det europeiska fastlandet ser helt annorlunda ut. ”Den dämpade konjunkturdynamiken har nu kommit även till transportbranschen”, säger TIMOCOMs talesperson Gunnar Gburek om kvartalssiffrorna.

Därmed har efterfrågan från företag som söker efter transportmöjligheter för sina industri- och handelsvaror via TIMOCOM sjunkit under första kvartalet 2019. Från januari till mars 2019 fanns det i genomsnitt 52 frakterbjudanden mot 48 lastrumserbjudanden i fraktbörsen. Under samma tid föregående år låg detta förhållande på 54:46.

Högre tullsatser dämpar antalet transporterbjudanden

Även de högre tullavgifterna för lastbilar i Tyskland som gäller sedan årets början har haft en effekt på dynamiken mellan tillgång och efterfrågan på transportmarknaden. Jämfört med första kvartalet 2018 har TIMOCOM dokumenterat en tillbakagång för den erbjudna transportkapaciteten på 12 procent under de första tre månaderna. ”För företag från övriga Europa är det på grund av de högre tullsatserna emellanåt inte längre så attraktivt att köra i Tyskland”, resonerar Gburek kring den aktuella utvecklingen.

Med transportbarometerns analysinstrument analyserar IT-företaget kvartalsvis utvecklingen av transporttillgång och -efterfrågan i den fraktbörs som är integrerad i TIMOCOM. TIMOCOM är med 130 000 användare och upp till 750 000 internationella lastrums- och frakterbjudanden dagligen det den största systemplattformen för godstransporter på väg i Europa.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan