07.08.2018

TimoComs transportbarometer: Handelskonflikt med USA har hittills lämnat transportmarknaden i EU oberörd

Efterfrågan på lastutrymme fortsatt på konstant hög nivå

(2)

Erkrath, Tyskland, 07.08.2018 – Handelskonflikten med USA visar hittills inga effekter på kapacitetsutnyttjandet hos transportföretagen i Europa. Även om EU-kommissionen har sänkt sin tillväxtuppskattning för 2018 på grund av tullkonflikten till 2,1 procent (maj-prognos: 2,3 %) så ligger efterfrågan på lastrum kvar på en konstant hög nivå en månad efter införandet av USA:s strafftullar. Det visar TimoComs transportbarometer, en branschindikator för utvecklingen för vägtransporter i Europa.

”Den befintliga transportkapaciteten är och förblir knapp”, säger TimoCom Company Spokesman, Gunnar Gburek

Bra ekonomiskt läge ger överskott på frakterbjudanden

”Den stora paniken har uteblivit och marknaden tycks oberörd”, säger TimoComs Company Spokesman Gunnar Gburek beträffande aktuella siffrorna för andra kvartalet 2018. Det fortsatt goda ekonomiska läget för företagen i Tyskland och i Eurozonen fortsätter att ge ett överskott av frakterbjudanden på transportmarknaden. USA:s politik, som sedan juni lagt strafftullar på stål och aluminium från EU, har inte visat på någon effekt under det andra kvartalets senaste fyra veckor. 

I genomsnitt fanns det från april till juni 76 frakterbjudanden från användare av Europas största transportplattform mot 24 lastrumserbjudanden. Detta motsvarar exakt den bild som redan under årets första kvartal pekade på en synnerligen hög efterfrågan på lastrum. Gburek beskriver den konstanta utvecklingen som att ”kurvan blir allt planare och utvecklas till en rak linje”. Upp till 750 000 frakt- och lastrumserbjudanden läggs dagligen upp hos TimoCom från hela Europa.

 

Förhållandet mellan frakt och lastrum annorlunda nu.

Redan under samma tidsperiod föregående år låg förhållandet mellan tillgång och efterfrågan på en jämförbart liknande nivå med 70:30. Men för två år sedan såg det annorlunda ut: 2016 var förhållandet mellan frakterbjudanden och fritt lastutrymme under andra kvartalet nästan jämnt med 52:48 procent.

 

Transportkapaciteten är och förblir knapp

Vad betyder dessa siffror för industri- och handelsföretagen i Europa som måste få ut sina växande varumängder på vägarna och leverera till sina kunder? ”Den befintliga transportkapaciteten är och förblir knapp”, säger Gburek. Denna situation kan för närvarande endast bemötas med att undvika tomkörningar och utnyttja befintliga resurser på bästa möjliga sätt. ”Särskilt när det råder brist måste stillestånd och väntan vid lastkajerna optimeras ytterligare av industri och handel.” TimoComs talesperson ger prognosen att även om EU-kommissionen ser en risk för sjunkande siffror på grund av den fortsatta upptrappningen av protektionistiska åtgärder från USA:s regering så kommer transportmarknaden inom EU att fortsätta präglas av ett överskott på efterfrågan under de kommande månaderna.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan