26.04.2018

TimoComs transportbarometer: Efterfrågan på lastrum i lastbilar i Europa överstiger tillgänglig kapacitet

Efterfrågan på lastrum i lastbilar i Europa överstiger tillgänglig kapacitet

(1)

Erkrath, Tyskland, 16.4.2018 – Efterfrågan på tillgänglig fraktkapacitet på Europas vägar ökar. Under det första kvartalet 2018 översteg antalet frakterbjudanden på EU:s transportmarknad antalet lastrumserbjudanden med ett förhållande på i genomsnitt 54:46. Detta resultat visar den aktuella marknadsutvärderingen som gjorts med TimoComs transportbarometer, en branschindikator för utvecklingen för vägtransporter i Europa.

Under föregående års första kvartal låg förhållandet mellan frakt- och latrumskapacitet på 43:57. Även under 2016 var förhållandet under motsvarande tidsperiod 30:70 med ett tydligt överskott på lastrumserbjudanden.

 

Förhållandena på marknaden har ändrats

"Förhållandena på transportmarknaden har förändrats markant under de senaste tre åren“, säger TimoComs talesperson Gunnar Gburek. "Om transportföretagen tidigare var tvungna att jaga marginaler så kan de idag välja bland ett överskott av transportförfrågningar och välja den körning som lönar sig bäst." 

Utvecklingen överensstämmer med den kraftigt växande ekonomin i Europa. För 2017 rapporterade statistikmyndigheten Eurostat för både EU och eurozonen en ökning av ekonomin med 2,5 procent och därmed en toppnotering för de senaste tio åren. Även när man tittar på utvecklingen av den tyska ekonomin så ser man ihållande höga nivåer: Enligt information från den tyska statistiska centralbyrån Statistisches Bundesamt så har den tyska exporten ökat med 8,6 procent i januari 2018 jämfört med föregående år. Importen har ökat med 6,7 procent jämfört med samma månad föregående år.

 

Inget slut på den höga efterfrågan inom synhåll

"Inget slut på den höga efterfrågan inom synhåll", vågar Gburek sia om den kommande marknadsutvecklingen. "Utöver ansträngningar för lösningar på strukturella frågor har alla parter i transportkedjan ett större ansvar än någonsin att undvika tomkörningar och utnyttja tillgänglig kapacitet på ett ännu mer effektivt sätt. Kooperationsförsöken i EU-projektet NexTrust ger goda exempel på detta." Målsättningen för NexTrust är att göra transporter meningsfulla och mer miljövänliga genom företagsövergripande kooperationer.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan