30.01.2018

TimoComs transportbarometer: Bristen på ledigt lastrum ökar Fraktmängden i Europa fortfarande över genomsnittet

Bristen på ledigt lastrum ökar Fraktmängden i Europa fortfarande över genomsnittet

(1)

Erkrath, Tyskland, 30 januari 2018 – Den fria lastrumskapaciteten i Europa minskar alltmer. Det visar TimoComs transportbarometer. Under det 4:e kvartalet 2017 fanns det på Europas största transportplattform 71 fraktuppdrag jämfört med endast 29 lastrumserbjudanden.

För ett ständigt ökande antal varor som måste transporteras från A till B står det allt färre lediga lastbilar till förfogande.

För hela 2017 uppvisar TimoComs transportbarometer ett genomsnittligt frakt-/lastrumsförhållande på 70:30 i Europa. I september 2017 nåddes en toppnotering på 78 procent för frakter. Och detta innebär: För ett ständigt ökande antal varor som måste transporteras från A till B står det allt färre lediga lastbilar till förfogande.

"Inköpsförhållandet på den europeiska transportmarknaden har ändrats påtagligt på kort tid. Där tidigare uppdragsgivarna valt sin transportpartner väljer idag uppdragstagarna i realtid den frakt som passar deras kapacitet. Sökandet har utan tvekan växlat sida", säger TimoComs talesperson Gunnar Gburek, med avseende på det ojämna mängdförhållandet 2017.

Sökförhållandet på den europeiska transportmarknaden, som går att utläsa i frakt-/lastrumsförhållandet, var dock betydligt jämnare under föregående år: Med ett förhållande på 53:47 uppvisade TimoComs transportbarometer endast ett litet fraktöverskott under 4:e kvartalet 2016.

 

Vad ligger bakom denna utveckling?

Den ihållande goda konjunkturen.

Den tyska ekonomin går på högvarv. För 4:e kvartalet 2017 uppvisar DIW:s (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) konjunkturbarometer ökningar av bruttonationalprodukten över genomsnittet med ett värde på 109,4 punkter. Följderna blir: Tydligt ökande transportmängder.

 

Allt färre lastbilsförare.

Enligt uppgifter från DSLV (Deutscher Speditions- und Logistikverband) saknas det idag minst 45 000 lastbilsförare i Tyskland. Och det tillkommer inte så många eftersom yrket inte är särskilt attraktivt. Tyska försvarsmakten har fallit bort som den största utbildningsinstansen för lastbilsförare, med den flera år senare ännu kännbara följden att det blir brist på tillgängligt lastrum. 

 

Ny veckovila.

Sedan mitten av förra året får lastbilsförare i Tyskland inte längre tillbringa sin regelbundna vilotid i fordonet, utan detta ska ske på annan ort med lämplig sovmöjlighet. Det kostar värdefull tid och minskar därmed tillgången till befintlig fraktkapacitet. 

Gburek ser dock även positiva effekter av denna utveckling: "Det är goda tider för lastbilschaufförer. Yrket kommer att få större uppskattning och lönerna kommer att stiga. Föraren kommer återigen att betraktas som det han är: en nödvändig partner i en leveranskedja som säkerställer välstånd och ekonomisk kraft i vårt land." 

Redan idag kan oberoende transportföretag välja sina uppdragsgivare och säkra de mest lukrativa uppdragen. Detta kommer att ge ett nytt kraftförhållande på marknaden: Gburek är övertygad om att transportföretag kommer att kunna frigöra sig från beroendeställningar och självständigt erbjuda sina tjänster direkt på marknaden eller via fraktbörser. När allt kommer omkring kommer hela branschen att kunna dra nytta av detta. "Transport blir mer attraktivt."

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan