10.11.2020

TIMOCOMs Transportbarometer: 10-miljonersgränsen sprängd

Tredje kvartalet 2020 ger tydlig återhämtning – transporterna ökar på hela den europeiska marknaden

Frakterbjudanden i Europa

Europas godstrafik ökade markant mellan juli och september i år. De frakterbjudanden som förmedlades via TIMOCOMs Transportbarometer under tredje kvartalet 2020 uppväger årets väldigt svaga andra kvartal, som orsakades av coronapandemin. Och siffrorna överträffar till och med dem för varje motsvarande månad under 2019.

I den inhemska och den gränsöverskridande godstrafiken syns en generell, uppåtgående trend för tredje kvartalet 2020. För första gången sedan coronakrisen inleddes överstegs 10 miljoner frakter på en månad.

Enligt fraktinmatningarna från samtliga 44 europeiska länder som ingår i barometern registrerades 111 procent fler frakterbjudanden än under föregående kvartal (Q3 i förhållande till Q2 2020). Jämfört med samma kvartal 2019 noterades 17 procent fler frakter (Q3 2020 jämfört med Q3 2019). Den starkaste perioden var september månad. För första gången sedan coronakrisen inleddes överstegs 10 miljoner frakter på en månad. Det innebär att den bästa siffran för år 2019 – även den från september – överträffades med 26 procent. ”Förklaringen ligger säkerligen i det förhållandevis lugna smittläget under sommarmånaderna och ett märkbart upphämtningsbehov efter nedstängningar i många europeiska länder”, förklarar Gunnar Gburek, talesperson för TIMOCOM. Till exempel avslutade Italien, som har drabbats väldigt hårt, sin mycket strikta lockdown i början av juni och även Spanien upphävde nödläget i slutet av juni. Efter landstäckande produktionsstopp i nästan hela Europa har produktionen till stor del återupptagits igen.

 

En miljon fler inhemska frakter

 

Det uppenbart starka återhämtningsbehovet inom transporter kan även skönjas inom länder. I Tyskland har logistiken återhämtat sig starkt och också utan undantag överträffat siffrorna för föregående år. Tredje kvartalet 2020 utfördes över en miljon fler frakter jämfört med motsvarande period 2019. Jämfört med andra kvartalet 2020 stiger siffran exponentiellt.  Uppdelat på enskilda månader är ökningen följande: Juli 3 procent, augusti 17 procent, september 73 procent. Även Frankrikes logistik återhämtade sig när det gäller den nationella trafiken. Volymerna under tredje kvartalet 2020 växte å sin sida med mer än 12 procent per månad.

 

Uppåtgående trend för gränsöverskridande transporter

 

I den gränsöverskridande godstrafiken återspeglas den generella uppåtgående trenden. Till exempel har antalet frakterbjudanden från Tyskland till Frankrike trots corona ökat såväl jämfört med samma period 2019 som jämfört med Q2 2020. Upp till 72 procent. Samma sak gäller frakt från Tyskland till Belgien. Under samtliga tre månader var ökningen minst 30 procent. Detaljerade siffror: från Tyskland till Frankrike: Juli 72 procent, augusti 35 procent, september 34 procent. Från Tyskland till Belgien: Juli 30 procent, augusti 60 procent, september 65 procent.

 

Även jumboländerna återhämtar sig

 

Traditionellt svagare länder har också stärkts. Hur stort upphämtningsbehovet för frakter var efter de alleuropeiska coronarestriktionerna visar även en titt på de länder som generellt redovisar minus jämfört med 2019. Trots de negativa jämförelsevärdena mellan föregående år och 2020 har man kunnat fastställa en tydlig ökning även i de här länderna under tredje kvartalet 2020. Det gäller exempelvis från Tyskland till Ungern: Juli –44 procent, augusti –34 procent, september –16 procent. Eller från Tyskland till Tjeckien: Juli –41 procent, augusti –8 procent, september –3 procent.

 

Med  transportbarometern analyserar FreightTech-företaget TIMOCOM sedan 2009 utvecklingen för transportutbud och transportefterfrågan i 44 europeiska länder på fraktbörsen som finns integrerad i TIMOCOM:s marknadsplats. Över 135 000 användare genererar dagligen upp till 750 000 internationella frakt- och lastrumserbjudanden. Systemet hjälper de över 45 000 TIMOCOM-kunderna att smart, säkert och enkelt nå sina logistiska mål.

Mer information om TIMOCOM hittar du på www.timocom.se.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan