10.12.2013

TimoCom stödjer rekommendationer från IRU

Riktlinjer ska underlätta tillförlitlig användning av fraktbörser för transportbranschen

(3)

Genève, 10.12.2013 –  De ekonomiska och miljömässiga fördelarna med användningen av en frakt- och lastrumsbörs är uppenbara både för transportleverantören och för uppdragsgivaren. Men leverantörerna och användarna konfronteras med utmaningar och risker som International Road Transport Union (IRU) nu tagit upp till diskussion. De 170 medlemmarna från 74 länder deltog med anledning av detta den 7 november 2013 på IRU Goods Transport Council (CTM) i Genève, för att dra upp och besluta om riktlinjer för säkrare användning av fraktbörser. TimoComs Chief Representative, Marcel Frings, gav i sitt föredrag djupa inblickar i det komplexa ämnet och presenterade ett omfattande säkerhetspaket.

Engagemang för schyssta affärer

Analysen av den globala sammanslutningen för vägtransporter visar att fraktbörser används allt mer för att undvika tomkörningar och outnyttjade lastutrymmen. Online-plattformar av denna typ underlättar på så sätt den hektiska vardagen för alla inblandade, hjälper till att hålla kostnaderna nere samt att generera omsättning. Transportbranschen präglas dock samtidigt av hård konkurrens som gör att många företag inte har tillräckliga finansiella reserver. För att "svarta får", bedrägeriförsök eller t.o.m. organiserad kriminalitet inte ska ha en chans måste alla involverade skydda sig mot falska eller ogiltiga dokument, uteblivna betalningar eller fraktstölder. Om detta sa Padrosa: "Fraktbörserna är här för att stanna, men fortfarande föreligger vissa risker för användarna och det saknas information om hur man ska hantera dessa risker. Av denna anledning har vi utformat riktlinjer där vi behandlar affärsmöjligheter, utmaningar, eventuella oärliga affärsmetoder och allmänna säkerhetsåtgärder vid användning av fraktbörser." 

 

Tillit är bra, kontroll är bättre

Inom ramen för mötet i Genève talade även Marcel Frings, TimoCom, om fraktbörsernas utmaningar och möjligheter. Frings presenterade ett säkerhetspaket i flera nivåer från TimoCom. Med upp till 450 000 frakt- och lastrumserbjudanden varje dag ställer TimoCom, som funnits sedan 1997, extra höga krav på säkerheten. Då ingår bl.a. en utförlig kontroll av alla kunder och affärshandlingar innan åtkomst till plattformen beviljas, en kompetent rättslig rådgivning i kritiska fall samt ett finslipat IT-system med säker åtkomst. "Vårt motto är 'Tillit är bra, kontroll är bättre' och vi är mycket stolta över att vi med råge uppfyller kriterierna som ställts upp av IRU", sammanfattade Marcel Frings efter evenemanget. Det första steget för säker användning av fraktbörsar har tagits i och med antagandet och offentliggörandet av dessa riktlinjer. Framöver måste rekommendationerna naturligtvis även tas på allvar – endast så kan riskerna minimeras.

 

Mer information om TimoCom hittar du på www.timocom.se. "Guidelines for the safe use of freight exchanges" från IRU hittar du på www.iru.org.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan