12.03.2015

TimoCom skapar online-marknadsplats för hela transportkedjan

Fler uppdrag i Europas fraktbörs genom tillgång för produktion och handel

(1)

Erkrath, Tyskland, 12-03-2015 - Logistikens framtid präglas av teknologisk förändring och därmed tilltagande automatisering och nätverkande. Detta har även fraktbörsföretaget TimoCom insett och vill därför skapa en framtidsorienterad online-marknadsplats där transporttjänster kan genomföras säkert och effektivt i en etablerad process. För att uppnå detta mål tar IT-företaget nu nästa logiska steg och öppnar upp fraktbörsen TC Truck&Cargo® för kunder från produktion och handel i hela Europa. En avgörande begränsning finns det dock: Företag från produktion och handel får endast möjligheten att lägga in frakter i börsen och att söka fordon. Fraktsökning samt fordonsinmatning är dock inte tillåtet för denna kundkrets.

Sedan TimoCom grundades 1997 har produktions- och handelskunder alltid nekats åtkomst till frakt- och lastrumsbörsen TC Truck&Cargo® på grund av det övervägande speditionsklientelet. Idag, 18 år senare, är det enligt TimoComs Chief Representative Marcel Frings på tiden att detta ändras: "Genom utvecklingen av realtidsnätet, de sociala nätverken och meddelandetjänsterna är människor redan sammankopplade med varandra, ständigt och överallt. Det påverkar naturligtvis även logistikbranschen, och TimoCom måste nu anta denna utmaning. Vi vill optimera processer för hela transportkedjan, och hit hör ju även kunder från produktion och handel. Nästa logiska steg är alltså att inkludera även dessa nya kunder i hela Europa," en önskan som även finns hos TimoComs befintliga kunder. "De svar vi får från användarna på våra årliga frågor i vårt nyhetsbrev visar att majoriteten stödjer denna öppning", förklarar Frings.

 

Produktions- och handelskunder får dock bara åtkomst till "fraktinmatningen" och "fordonssökningen". Möjligheten att söka efter frakter och att lägga in fordon kommer även fortsättningsvis att vara förbehållen speditörer och transportföretag. Fraktbörsleverantören är övertygat om att företag från produktion och handel kommer att fortsätta lägga ut sina uppdrag på befintliga affärspartners även efter den begränsade öppningen av spotmarknaden. På så sätt kommer inte bara priset att vara avgörande för en långsiktig kundrelation, utan även en bra helhetsservice samt pålitlighet, fackexpertis och hållna tider.

 

Detta har även de goda erfarenheterna med plattformen för transportupphandlingar, TC eBid® bevisat. Här har företag från produktion och handel lagt ut långfristiga uppdrag direkt till transportföretag ända sedan 2009. Enligt egen utsago utnyttjar kunderna potentialen optimalt hos båda produkterna, TC Truck&Cargo® och TC eBid®, och har på så sätt kunnat förbättra sina affärer. Efterfrågan på och intresset för en öppning av börsen kunder från produktion och handel har därmed ständigt tilltagit.

 

Som ledande IT-företag agerar TimoCom därmed progressivt och följer sitt högsta mål, nämligen att sammanföra frakt och lastrum – och det för alla transportdeltagare i Europa.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan