21.09.2016

TimoCom med ny funktion

Digital förändring på Europas största transportplattform

(1)

Erkrath, Tyskland, 21.09.2016 – Det finns ett ord med 14 bokstäver som används allt oftare i transport- och logistikbranschen och som snart inte går att undvika i vare sig i ordförråd eller företag. Det handlar om "digitalisering". Denna tilltar allt mer. För att den egna konkurrenskraften ska säkras måste företag redan nu börja optimera sina egna processer. Och för att hjälpa sina över 110 000 användare med detta har IT-leverantören TimoCom byggt ut sin transportplattform med en viktig funktion: upp- och nedladdningsfunktionen för dokument.

En gång för alla
Tidigare gick det t.ex. till så här: Man hittade rätt frakt och båda affärspartners var överens. Sedan var man tvungen att utbyta de vanliga dokumenten via fax eller e-post. Man kunde behöva vänta på dem, och hade man otur så kom de inte fram alls. Och så började man ringa. Mycket värdefull tid gick åt och nerverna låg utanpå. Exakt detta ska ändras nu när man kan ladda upp dokumenten en gång för alla, säger TimoComs Company Spokesman Marcel Frings: "Upp- och nedladdningsfunktionen som är integrerad i företagskatalogen gör att våra användare kan ladda upp sina ofta efterfrågade dokument, t.ex. transportlicens, brevpapper eller försäkring, till sin egen företagsprofil och på så sätt göra dem tillgängliga för nedladdning för andra TimoCom-användare. På så sätt slipper man allt jobb med att skicka dokumenten via fax eller e-post." Utöver den positiva effekt som tidsbesparingen ger finns det även en annan avgörande fördel. Användarna kan öka sin konkurrenskraft betydligt genom att ladda upp sina dokument, för ju mer detaljerad och tydlig företagsprofilen är, desto större är sannolikheten att affärer verkligen genomförs.

Säkerhet och synlighet
Just när det gäller digitalt datautbyte vill man kunna lita på att ens data är skyddade och att de förs över på ett säkert sätt. Detta är ofta ingen garanti när man skickar via offentliga meddelandetjänster eller e-post. Med den nya upp- och nedladdningsfunktionen är TimoComs kunder på den säkra sidan vad gäller dataskydd eftersom deras data är underkastade den stränga tyska dataskyddslagen och lagringen av dokumenten alltid sker säkert och kodat. Dessutom har du under hela uppladdningsprocessen alltid full kontroll över om dina dokument är synliga eller ej. Efter uppladdningen kan nämligen varken TimoCom eller andra TimoCom-kunder se dem. Först när ett uppladdat dokument aktivt gjorts synligt kan även andra deltagare på transportplattformen se det och ladda ner det.

Någon som är uppenbart här är att TimoCom har lagt grundstenen till digitaliseringen. Nu gäller ett uttryck med 9 bokstäver för de över 36 000 kunderna: Sätt igång!

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan