31.07.2014

Ovanlig marknadsutveckling

Stora svängningar i TimoComs transportbarometer under andra kvartalet

(2)

Düsseldorf 31.07.2014 – TimoComs transportbarometer bjöd på idel överraskningar under årets andra kvartal. Frakt-/lastrumsförhållandet varierade från månad till månad och låg stundom betydligt lägre än siffrorna för motsvarande perioder i fjol. Men lika kraftigt som fraktandelen föll steg den sedan igen mot slutet av kvartalet. Sammantaget gav det ett frakt-/lastrumsförhållande på 52:48 för andra kvartalet, vilket är nästan i nivå med 2012 (54:46) och 2013 (53:47).

Ostadigt, omväxlande och ovanligt kallt för årstiden – adjektiven hämtade ur den dagliga väderleksrapporten kunde lika gärna ha valts för att beskriva de senaste tre månaderna enligt TimoComs transportbarometer. Vid kvartalets början hade transportmarknaden fortfarande kvar den vind i seglen som uppstått under februari och mars månad. Fraktandelen steg under den här perioden med närmare 25 procentenheter, från ett frakt-/lastrumsförhållande på 30:70 (februari) till 54:46 (april). Men i den härliga försommarmånaden maj var det redan slut på härligheten. Fraktandelen föll till 48 procent på TimoComs transportbarometer och hamnade därmed över tio procentenheter under värdet för maj 2013. "Under andra kvartalets första två månader utvecklades TimoComs transportbarometer på tidigare aldrig skådat sätt", säger Marcel Frings, Chief Representative på TimoCom. "Vi hade räknat med att se ett tydligt fraktöverskott, men i stället sjönk lastandelen på den europeiska transportmarknaden med sex procentenheter."

 

Översvämning och helgdagar drog ner resultatet

TimoCom har kunnat skönja två huvudsakliga fenomen som väsentligt bidrog till utvecklingen under maj månad. För det första finns det ovanligt många allmänna helgdagar i den här månaden, fler än under någon annan månad i år. Det inföll faktiskt sammanlagt 24 arbetsbefriade helgdagar i olika europeiska länder under maj. För det andra kollapsade transportmarknaden i Sydosteuropa fullständigt på grund av det höga vattenståndet på Balkan. Översvämningskatastrofen i Kroatien, Serbien och Bosnien-Hercegovina fick inte bara ödesdigra konsekvenser för människorna och ekonomin i de drabbade länderna, utan påverkade även övriga länder i Europa. "Vi tvingades därför revidera den prognos vi lämnat i slutet av första kvartalet om att andra kvartalet skulle präglas av gott om frakter och brist på lastrumskapacitet", förklarar Marcel. "Och för att verkligen understryka att 'omväxlande' är ordet för dagen kom sedan ännu en oväntad vändning på TimoComs transportbarometer i juni månad."

De senaste fyra åren har det bara funnits en väg för transportbarometerns fraktandel att röra sig mellan maj och juni – neråt. År 2013 föll den europeiska vägtransportmarknaden med hela tio procentenheter från ett frakt-/lastrumsförhållande på 60:40 i maj till ett väl avvägt 50:50 i juni. Och året dessförinnan gick andelen också ner med fem procentenheter. Men på det här området skiljer sig andra kvartalet 2014 återigen: Tvärs emot alla förväntningar återhämtade sig TimoComs transportbarometer. Under kvartalets sista månad redovisades ett frakt-/lastrumsförhållande på den europeiska vägtransportmarknaden på 54:46.

 

Ett halvår fyllt av överraskningar

På grund av erfarenheterna vi dragit av de första sex månaderna intar vi en lite mer försiktig hållning inför det tredje kvartalet: " Vi utgår för närvarande ifrån att det åter kommer att vara överskott på lastrum i slutet av det kommande kvartalet. Sommarmånaderna och semestertider brukar vanligtvis leda till stiltje på transportmarknaden under årets tredje kvartal. I september blir det fart på fraktverksamheten igen", säger Marcel.

En lika positiv bild ger de rena anbudssiffrorna på TimoComs fraktbörs TC Truck&Cargo®. Nivån steg med omkring tjugo procent under årets första fyra månader jämfört med samma period förra året. Det innebär i teorin att fler frakter transporteras – vilket kan skicka nya impulser till den europeiska transportmarknaden.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan