31.01.2022

De främsta logistiktrenderna för 2022

Hårddisk med kartong längs kanten och ett chip i mitten med ett flygplan, en lastbil, en gaffeltruck, en karta och ett stoppur

Logistikbranschen har tuffa år bakom sig. Den tilltagande globaliseringen och de världsomspännande varuströmmarna som följer med utvecklingen har lett till en ökad efterfrågan på logistiska tjänster. På grund av flaskhalsar i produktionen, försenade leveranser och containerköer har trycket på branschen ökat ytterligare under 2021.

Även under 2022 kommer branschen att konfronteras med särskilda utmaningar. Att titta på trender kan hjälpa dig att anpassa det egna företaget till marknadens behov och på så sätt på lång sikt säkra den egna leveranskedjan samt skapa en konkurrensfördel. Nedan kan du läsa mer om de viktigaste trenderna och innovationerna inom logistikbranschen för 2022.

Det är ofta svårt att ta hänsyn till alla trender i de egna transportprocesserna. Men marknadsplatsen från TIMOCOM hjälper dig med sitt omfattande och flexibla utbud. Låt dig övertygas.

Testa nu

1. Logistics goes green

Hållbarhet – en trend som redan 2021 var mycket närvarande inom alla områden i livet. Denna närvaro kommer att bli ännu mer påtaglig under 2022. Den som hoppar på hållbarhetståget kommer att kunna få en verklig konkurrensfördel under 2022 inom logistikbranschen.

Trenderna drivs å ena sidan på av konsumenternas inflytande, vars önskan om en hållbar supply chain blir allt större. Å andra sidan gör den nya leveranskedje-lagen som gör företag åtalbara för människorättsbrott som deras leverantörer gör sig skyldiga till att en hållbar leveranskedja nästintill blir ett måste.

Logistiken ställs därmed inför flera utmaningar samtidigt. Hållbarhet vid förpackningar, transportmedel och transportvägar måste ställas i fokus. Dessutom ska processerna vara så transparenta att man utan problem och luckor ska kunna påvisa ursprunget för varje enskild komponent.

Möjliga ansatser för att utforma transportprocesserna i ditt företag på ett mer hållbart sätt hittar du i följande artikel.

2. Transparens genom innovation

Ingen trend kommer att vara så betydelsefull under 2022 som transparensen i leveranskedjan.

En mer transparent supply chain ger möjlighet att identifiera och åtgärda risker i leveransnätverket och på så sätt skaffa sig en konkurrensfördel. Transparensen kan uppnås genom digitalisering samt användning av innovativa teknologier. Företag bör därför sätta sina logistiska processer under lupp det kommande året. På så sätt kan man hitta potential inom områden som måste optimeras, för att sedan identifiera dessa och nyttja dem på bästa sätt.

Utöver att leveranskedjan ska bestå kan man även säkra långsiktiga affärsperspektiv.

3. Revolution genom robotik & autonom körning?

Utöver digitaliseringen så kommer även automatiseringen att spela en viktig roll inom logistikbranschen under 2022. På så sätt kan trender som robotik och autonom körning hjälpa till att göra logistikprocesser effektivare och sänka kostnader.

Redan idag arbetar de mest moderna lagerrobotarna så exakt att de utan problem och utan att utgöra en fara kan arbeta jämte sina mänskliga kollegor. I framtiden kan de dessutom spela en avgörande roll vid lastning och lossning av lastbilar.

Även trenden med autonom körning kommer att prägla 2022. Redan under tidigare år har stora logistikföretag som DHL eller UPS investerat i forskningen. Och det är inte så konstigt, för i slutändan medför autonoma fordon många fördelar. Automatisering av leveranser medför nämligen utöver sänkta kostnader och effektivitetsökning även att transporter kan utföras oberoende av den mänskliga komponenten. Faktorer som förarbrist, vilotider eller dåliga väderförhållanden kommer inte längre att vara ett problem.

2022 ligger dock fokus främst på att vidareutveckla teknologierna. 

4. Specialister mer efterfrågade än någonsin

Trots robotik och autonoma fordon kommer människan även 2022 att vara nödvändiga för logistiken. Dock kommer kraven på människan att växa och det kommer att bli allt viktigare att ha bra koll på de nya teknologierna.

Mest efterfrågade kommer specialister inom områdena processautomatisering, big data, IoT och artificiell intelligens att vara. På grund av den stora efterfrågan och den fortsatta arbetskraftsbristen blir det dock svårt att hitta bra kandidater.

Företag måste därför fundera på hur de ska locka till sig potentiella sökande. Trenden går mot att locka med exempelvis en rimlig lönestruktur, flexibla arbetstider eller en modern arbetsomgivning.

6. Last mile: Urbana minilager istället för enorma logistikcenter

Online-handeln upplever en boom och så även den sk. last mile. Medan trender som same-day-delivery eller kostnadsfri frakt och retur gör konsumenterna lyckliga så utlöser de det rakt motsatta inom logistiken. Den växande trafikvolymen, den ökande urbaniseringen och de höga kostnaderna ställer dagligen branschen inför enorma utmaningar.

Lösningen på problemet skulle kunna vara så kallade micro warehouses. Det är små lagerrum som, särskilt i tätbefolkade områden, tar varan närmare kunderna. De hjälper till att göra den så kallade ”last mile” snabbare och mer effektiv samt att möta den ökande efterfrågan på leveranser på kortast möjliga tid. De lämpar sig särskilt för konsumtionsvaror vars lagring inte kräver några särskilda kriterier som exempelvis en intakt kylkedja. Men start-ups som Flink eller Gorillas bevisar redan motsatsen och visar att det även är möjligt att lagra livsmedel i mikrolager.

7. No risk, no fun? Inte inom logistiken

Coronapandemin har visat hur lätt förändrade ramvillkor kan rasera den känsliga uppbyggnaden av de globala leveranskedjorna. Och även i framtiden måste man räkna med att andra faktorer kommer att hota leveranskedjan.

En noggrant utarbetad riskhantering för leveranskedjan hjälper till att skapa en kristålig leveranskedja och att säkra leveranskapaciteten samt en god marknadspositionering på lång sikt. Företag ska därför identifiera möjliga risker, implementera en rikshantering för leveranskedjan och fastställa nödåtgärder, om detta inte redan gjorts.

Facit

2022 kommer att vara innovationernas år. Nya teknologier, särskilt fokus på hållbarhet och en urbanisering av transportprocesserna kommer att prägla logistiken framöver.

Behovet av specialister kommer att öka kraftigt på grund av teknologier som big data, IoT och AI. På grund av bristen på arbetskraft måste företag nu bevisa sin attraktivitet som arbetsgivare. Vilken roll robotiken eller den autonoma körningen skulle kunna spela i framtiden komme att visa sig allt mer under året.

Även säkerhet spelar en central roll 2022. Transparens och en starkt utarbetad riskhantering för leveranskedjan är här nyckeln till framgång. Här kan användning av innovativa teknologier vara en fördel för att skapa transparens. På så sätt kan optimeringspotentialer förbättras och slutligen leveranskedjan säkras.

Marknadsplatsen från TIMOCOM kliver in just här och hjälper dig att snabbt och enkelt genomföra transportprocessen. Du behåller kontrollen över försändelsestatus, kan tilldela uppdrag på några få minuter och hantera dem digitalt. Samarbetet med JITpay möjliggör dessutom en pålitlig och säker betalning.

Ligg steget före de kommande trenderna och starta en testperiod redan idag, helt utan kostnad.

Testa nu

Fler intressanta artiklar:

Dessa trender kommer att förändra framtiden för transportbranschen

Framtidsteknologier för logistiken: Vision och verklighet med artificiell intelligens

Nytt år, ny framgång: 7 tips för en framgångsrik start på affärsåret 2022

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan