15.09.2016

Logistik i förändring

TimoCom och molnleverantören CenterDevice om digitalisering

(3)

Erkrath, Tyskland, 15.09.2016 - Den digitala förändringen verkar inte att gå att hejda, men vad innebär den egentligen för företagen och vilka möjligheter och risker för den med sig? Company Spokesman Marcel Frings på TimoCom och Marcel Milbrandt från molnleverantören CenterDevice belyser gemensamt detta ämne. 

TimoCom: Digitalisering är för många något som man ännu inte riktigt kan greppa. Hur skulle du förklara digitalisering?

CenterDevice: Digitalisering kan inte beskrivas med ett ord. Den digitalisering som vi upplever just nu är mer än överföring av pappersdokument till digital form, som PDF eller bild. Digital förändring är inte bara ett teknologiskt framsteg – digitalisering förändrar samhället och även näringslivet på praktiskt taget alla områden. Digitalisering är att koppla samman, t.ex. online-shopping eller ständig tillgänglighet i privatlivet.

 

TimoCom: Vilken nytta kan framför allt mindre och medelstora företag dra av digitaliseringen?

CenterDevice: Många företag har pappersbundna processer som på sitt sätt också är effektiva. Men varför förändras inget här? Det beror till största delen på att begreppet "digitalisering" snabbt åtföljs av ovisshet och rädsla inför det nya. De nya processerna ska förenkla och underlätta – inte göra det mer komplicerat. Det är onödigt att vara rädd.

 

TimoCom: I ett av dina blogginlägg skriver du att du inte längre skickar några bilagor via e-post? Varför inte?

CenterDevice: Det finns många orsaker till det. T.ex. storleksbegränsningen på e-postmeddelanden. Även om jag lyckas skicka iväg ett meddelande, så kan kanske inte mottagaren ta emot det. Huvudkriteriet är dock säkerheten. Överföringen av e-postmeddelanden är helt okodad. Jag vet inte om e-postmeddelandena plockas upp, läses eller – i värsta fall – ändras på vägen. Som företag bör man alltså satsa på en säker och enkel lösning för filutbytet.

 

TimoCom: Apropå datasäkerhet: Naturligtvis vill ingen behöva oroa sig för säkerheten för sina egna uppgifter eller data. Vilka riktlinjer finns det för detta i Tyskland?

CenterDevice: Den tyska dataskyddslagen anses vara en av de strängaste i Europa. Personuppgifter är underkastade ett särskilt skydd. När man använder sig av en molnlagringstjänst vid affärsförbindelser för utbyte av dokument föreligger nästan alltid en databearbetning enligt paragraf 11 i den tyska dataskyddslagen. En molnleverantör ska alltså ingå ett avtal med sina kunder om databearbetning.

 

TimoCom: Hur är ert företag utformat vad gäller säkerhet och hur skiljer sig CenterDevice från andra molnleverantörer?

CenterDevice: Det som utmärker vårt företag är den förtroendeingivande hanteringen av våra kunders dokument och data. Därutöver satsar vi på en speciell kodningsarkitektur. CenterDevices datacentraler står uteslutande i Tyskland, och på så sätt är det säkerställt att de stränga tyska dataskyddsriktlinjerna följs. Detta är vårt strategiska upplägg och kommer så att förbli. Som en av de första molnlagringsleverantörerna för företag håller vi just nu på att certifieras av BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) och kommer sannolikt att få BSI-certifiering för CenterDevice i år.

 

TimoCom: Hur ser era framtidsutsikter ut vad gäller digitalisering?

CenterDevice: Vad gäller digitalisering finns det ingen återvändo – vi är mitt i det. Vi rekommenderar alla att ta itu med digitaliseringen och vara öppen inför den och se den som en möjlighet – för den som inte följer med i utvecklingen hamnar snart utanför." 


Mer information om TimoCom hittar du på www.timocom.se og på www.centerdevice.de

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan