23.10.2014

Litet lastrumsöverskott under 3:e kvartalet

TimoComs Transportbarometer visar förväntat förlopp

(1)

Düsseldorf den 23.10.2014 – Efter den ovanliga marknadsutvecklingen under det förra kvartalet har TimoComs transportbarometer mellan juli och september åter visat sig från sin förutsägbara sida. Reducerad fraktandel i början av kvartalet, sedan ytterligare tillbakagång under semestermånaden augusti och avslutningsvis en ökning av antalet frakter. Det är precis som förväntat, och vid slutavräkningen innebär det ett frakt-/lastrumsförhållande på 49:51.

Under det 3:e kvartalet tog TimoComs Transportbarometer samma förlopp som under de senaste tre åren. Först gick andelen frakter på den europeiska transportmarknaden tillbaka fyra procentenheter i juli jämfört med juni. Förhållandet mellan frakter och lastrum var 47:53. Transportbranschen i Europa förväntade sedan en ytterligare minskning av andelen frakter på marknaden, eftersom det traditionellt sett går bakåt under augusti. I många länder är semestersäsongen i full gång under denna månad, och därför behöver knappt något transporteras. Därför var det väntat att andelen frakter sjönk med ytterligare fyra procentenheter. Därmed visade TimoComs Transportbarometer ett frakt-/lastrumsförhållande på 43:57 för augusti månad. "Det som är anmärkningsvärt i detta sammanhang är att utvecklingen fram till augusti i år inte direkt påverkats av faktorer som det dåliga vädret eller krisen i borta i öster mellan Ukraina och Ryssland", berättar Marcel Frings, Chief Representative på TimoCom. "Undantaget är förstås antalet transporter från Ryssland till alla andra länder som gick tillbaka snabbt."

Fraktrik slutspurt

För kvartalsstatistikens överraskning stod september. Men ändå inte, eftersom andelen frakter ökade igen denna månad, vilket ledde till ett markant överskott – ett förhållande man observerat även tidigare år. Snarare gladde den kraft, med vilken TimoComs Transportbarometer åter slog över på positivt resultat. Andelen frakter steg med hela 14 procentenheter på den europeiska transportmarknaden under september. Med ett förhållande på 57:43 har september den hittills högsta andelen frakter i år och även sett till de senaste tre åren. Detta är alltså goda förutsättningar för ett starkt slutkvartal 2014. Marcel Frings instämmer: "Enligt vår mening kommer det fjärde kvartalet inte att försvagas så mycket som vi är vana vid. Därför kommer oktober att likna september – och vara fraktrik. I november blir det en liten dipp nedåt innan transportbehovet åter ökar i december och TimoComs Transportbarometer åter stiger."

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan