11.06.2014

Laztrans använder GPS-teknik från Sycada via TimoCom

Transportföretag sparar tid och hittar affärspartners med TC eMap®

(2)

Düsseldorf, 11.06.2014. Utan IT i transportbranschen händer det ingenting idag. Det vet även den belgiska logistiktjänsteleverantören Laztrans som därför satsar på två viktiga verktyg: Den ledande europeiska frakt- och lastrumsbörsen från TimoCom och den senaste GPS-tekniken från Sycada. Tack vare ett gemensamt gränssnitt kan nu även telematiksystemen från Sycada visas via den nya TimoCom-spårningsplattformen TC eMap®. Detta sparar inte bara tid, utan ger även viktiga konkurrensfördelar.

Den största leverantörsoberoende spårningsplattformen

När det handlar om användning av nya teknologier låter sig många transportföretag övertygas först när andra redan skördar framgångar med tekniken. Speditionsfirman Laztrans hör lyckligtvis inte till skeptikerna, utan är mer av en "pionjär". "Vi har installerat telematik från Sycada i alla våra fordon. Sedan 10 år tillbaka arbetar vi även med fraktbörsen från TimoCom. Nu kan man spåra Sycada via TC eMap® från TimoCom. Gränssnittet testade vi till en början utan kostnad – och sedan anslöt vi hela vår fordonsflotta på 35 fordon", berättar ägaren Eyüp Kumas. Hans medarbetare behöver bara logga in på TimoCom-plattformen och kan sedan direkt från frakt- och lastrumsbörsen TC Truck&Cargo® ta reda på körsträcka och kostnader för respektive relation. På detta sätt får man mer tid över till själva affären. "Vi har mycket krävande transportuppdrag, allt från kurirkörningar till kyltransporter. Då måste man vara organiserad.TC eMap® gör vårt arbete betydligt enklare", säger Kumas.

 

Med spårningslösningen arbetar Laztrans inte bara effektivare, man får dessutom nya affärspartners. Transporttjänsteleverantören anger redan då de lägger in ledigt lastutrymme i fraktbörsen att fordonen inom ett uppdrag kan spåras med hjälp av GPS-lokalisering. "Att vi använder spårning skapar förtroende hos potentiella, nya affärspartners och gör vår profil bättre."

 

TC eMap®  från TimoCom är för närvarande Europas största leverantörsoberoende spårningsplattform. „Vi har redan börjat samarbeta med nästan 80 telematikpartners. Bland dessa GPS-leverantörer hittar man allt från branschjättar till små specialister", säger TimoComs Chief Representative Marcel Frings.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan