16.01.2023
Spotmarknad och kontrakt

TIMOCOM startade fraktbörsen för 25 år sedan. Idag är det en marknadsplats som kopplar samman uppdragstagare och uppdragsgivare digitalt. Vi visar hur du förbereder dig optimalt och hur du använder vår marknadsplats på bästa sätt.


För det dagliga arbetet: Utnyttja din kapacitet med TIMOCOM:s Fraktbörs

  • Chauffören sjukanmäler sig.
  • I princip liknar ingen dag den andra.
  • Med kort varsel har du lediga flakmeter på lastbilen.
  • Du måste tilldela en körning som bara förekommer en enda gång.
  • Ditt fordon måste till verkstaden och du letar efter ersättningsfordon.

Lösningen för alla exempel är TIMOCOM:s Fraktbörs, även känd som ”spotmarknaden”.


Fraktförmedling för uppdragsgivare

För speditörer eller disponenter inom ett produktions- eller handelsföretag gäller en enkel regel: Annonsera din frakt samtidigt som du söker efter tillgängligt lastrum. Använd endast en av funktionerna och ge dig själv möjlighet att hitta en passande uppdragspartner ännu snabbare. Vill du inte växla fram och tillbaka mellan olika fönster för att inte missa något? Aktivera aviseringarna och få information om relevanta ändringar.


Egen fordonspark: Säkerhet eller svag punkt?

Särskilt företag med en egen fordonsflotta betonar säkerheten vad gäller transporter av egna varor. Men en kritisk fråga – kan du verkligen, oavsett när och var, reagera på flaskhalsar? Ta en titt på exemplen ovan. Om svaret på frågan är minst ett ”nej” så bör du använda en fraktbörs.

Spotmarknaden för uppdragstagare

Kommer du från transportbranschen eller är du transportplanerare vid en speditionsfirma? Då är TIMOCOM:s Fraktbörs lika relevant för dig som för uppdragsgivare. Du vill inte ha tomkörningar eller stå helt utan uppdrag. Att erbjuda lastrum parallellt med fraktsökningen är ett sätt att med kort varsel fånga uppdragspartners uppmärksamhet. Med upp till 1 miljon internationella lastrums- och frakterbjudanden per dag är sannolikheten mycket stor att få uppdrag med kort varsel.

Transportör som uppdragsgivare: Var inte rädd för rollbytet

Inte minst fraktöverskott kan göra att transportörer måste hitta ett transportföretag. Även det regelbundna samarbetet med växlande eller nya transportpartners är en möjlig orsak. Bortfall och flaskhalsar fångar du upp via fraktinmatningen och lastrumssökningen.


För långsiktig planering: Upphandla kontrakt via TIMOCOM

Den bristande planeringssäkerheten på grund av corona-pandemin, ekonomiska sanktioner och miljökatastrofer har lämnat tydliga spår inom logistikbranschen. Nyligen lade dessutom kreditratingfirman Creditreform fram den stigande bortfallsgraden på uppskattade 1,45 procent till mitten av 2023. För närvarande ligger den på endast 1,06 procent. Samtidigt fastställde TIMOCOM ett ökat intresse för transportupphandlingar  under våren och sommaren 2022. 

Vad kan vara orsaken till detta?

Marc Kohlsdorfer, Team Lead Key Account & Strategic Account Management hos TIMOCOM, förmodar att förlusten av tidigare affärspartners kan vara en orsak. ”Företagen söker å ena sidan efter nya affärspartners för sina återkommande körningar men å andra sidan även efter långsiktiga uppdrag. Pandemin, kriget i Ukraina – företagen var tvungna att med kort varsel reagera på många olika förändringar och inte alla klarade denna svåra tid. Det är möjligt att många företag anpassar sin strategi på grund av denna turbulenta tid och nu alltmer föredrar fasta affärssamarbeten.

Dessutom kan man förmoda att de parter som är delaktiga i leveranskedjan har avvaktat den aktuella utvecklingen. Följderna blir den anticykliska planeringen för transportupphandlingar, som visade sig öka på TIMOCOM:s marknadsplats under sommaren 2022.

Långsiktiga kontrakt som lösning vid lågvatten?

På lång sikt ska även en lösning hittas för transporter som på grund av lågt vattenstånd i floderna påverkar transporterna på inre vattenvägar. Sedan länge har man velat flytta dessa transporter till tågtransporter, men utbyggnaden av infrastrukturen ligger långt efter utvecklingen. Då återstår endast alternativet väggodstrafik som redan närmar sig sin kapacitetsgräns.

  • Kan du förlägga transporten av dina varor från fartyg till vägtransport?
  • Har du möjlighet att transportera varor från pråmar på inre vattenvägar?

Då bör du fundera på möjligheten med transportupphandlingar och i bästa fall ta hänsyn till detta i planeringen för det kommande affärsåret. På så sätt har du möjlighet att åtminstone delvis och med längre avtal fånga upp den lägre lastkapaciteten för fartyg. Transportföretag med säte i närheten av stora inlandshamnar kan å andra sidan även söka efter fasta uppdrag under sommar- och de tidiga höstmånaderna.


Kort sagt: Upphandla och lägg anbud på TIMOCOM:s marknadsplats


Som uppdragsgivare har du två möjligheter: Du kan via applikationen Transportupphandlingar antingen upphandla en transportrelation  eller söka efter fordon som du sedan disponerar inom ett bestämt användningsområde. I det första fallet får du anbud från anbudsgivarna som avser pris per transport. Om det handlar om användningsområden så ger anbudsgivare anbud antingen per körning eller per kilometer.

Du guidas steg för steg: Löptid för upphandlingar och kontrakt, betalningsmetoder, fordonskrav, relationer, särskilda anmärkningar och mottagare. Strukturen är intuitivt utformad och det är möjligt att cachelagra och att förhandsvisa.

För anbudsgivare stödjer sig användningen på fraktsökningen: Du kan välja filterkriterier för att söka efter passande transportupphandlingar. Dessa ser du i resultatlistan. Dessutom ser du separat upphandlingar till vilka du blivit inbjuden. Ditt anbud kan du antingen lämna direkt eller beräkna i applikationen Rutter & Kostnader. Naturligtvis kan anbud även dras tillbaka och frågor ställas vid oklarheter.

Valet av samarbetspartner görs av det upphandlande företaget som vid intresse kontaktar leverantören efter avslutad upphandling. TIMOCOM har märkt ett ökande intresse för anbudsförfaranden under våren och sommaren 2022. Både anbudsföretag och entreprenörer visar en uppåtgående trend.

This is an embedded image


Rekommendation: Använd spotmarknaden och upphandlingar samtidigt

Team ”spotmarknad” eller team ”kontrakt” – vad gillar du bäst?

Vi kan avslöja att du inte längre måste spela med i detta ”antingen eller”-spel. Använd produkterna Fraktbörs och Transportupphandlingar samtidigt och ha ett maximalt antal alternativ öppna för alla situationer. För störningar i leveranskedjan är mycket vanliga. Inte bara på grund av handelspolitiska utmaningar, utan även på grund av oförutsedda händelser som exempelvis pandemier, oväder eller haverier. Oavsett om det är på kort eller lång sikt: Bortfall och flaskhalsar kan du överbrygga eller helt parera med hjälp av TIMOCOM:s marknadsplats.

Vill du optimera ditt kapacitetsutnyttjande och se alla möjligheter med TIMOCOM?

Registrera, testa och utnyttja din kapacitet nu

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan