20.05.2019

Ingen mer väntan: TIMOCOM och Cargoclix jämnar ut köerna till lastkajen

TIMOCOM och Cargoclix presenterar ett samarbetsprojekt på transport logistic 2019 (4–7 juni) i München

TIMOCOM-Cargoclix

Erkrath, Tyskland, 20.05.2019 – Inga fler väntetider vid lastkajen – det är det ambitiösa målet för samarbetet mellan TIMOCOM och Cargoclix. Genom att föra samman telematikdata och tidsintervallhantering vill de båda IT-företagen lösa den välkända köproblematiken vid varuin- och utgång och skapa en ny branschstandard.

”På grund av tillväxten för vägtransporter befarar många att lastkajsproblematiken ska bli värre. Men väntetider vid lastkajen behöver inte längre vara en faktor. Genom att integrera dynamiska data blir processerna betydligt mer effektiva och flexibla för de som är ansvariga. ”Noll väntetid” är framför allt en fråga om teknologi”, säger Prof. Dr. Victor Meier, rådgivande delägare i Cargoclix.

Tidsintervallhanteringen ”SLOT” från Cargoclix och GPS-data från TIMOCOM möjliggör en flexibel hantering vid lastkajerna för kunderna. Genom den fortlöpande avstämningen mellan positionsdata med det bokade leveranstidsintervallet kan företag från industri och handel exakt beräkna ”Estimated Time of Arrival” (ETA) och kontrollera om lastbilen kommer punktligt till lastkajen eller om en annan leverantör kan tas in före.

 

Så fungerar dynamisk tidsintervallhantering vid lastkajen

I praktiken gör transportföretaget sina GPS-data tillgängliga. Dessa stäms regelbundet av mot lastbilens positionsdata och den faktiska ankomsttid som då beräknas skickas till den som är ansvarig vid lastkajen. På så sätt kan denna person räkna och planera med realtidsdata. Den exakta prognosen förkortar väntetiden för lastbilschaufförerna och upphäver den i idealfall helt och hållet.

”På grund av tillväxten för vägtransporter befarar många att lastkajsproblematiken ska bli värre. Men väntetider vid lastkajen behöver inte längre vara en faktor. Genom att integrera dynamiska data blir processerna betydligt mer effektiva och flexibla för de som är ansvariga. ”Noll väntetid” är framför allt en fråga om teknologi”, säger Prof. Dr. Victor Meier, rådgivande delägare i Cargoclix.

”Vi hanterar nästan alla telematikleverantörer som våra kunder använder via motsvarande systemgränssnitt”, förtydligar Solutions Manager Andrea Di Domizio. På så sätt är TIMOCOM en optimal synergipartner för Cargoclix: TIMOCOM levererar GPS-data och Cargoclix ger med SLOT en förbättrad tidsintervallhantering. Datahemvisten förblir oförändrad eftersom alla data endast hämtas för ETA-beräkning.

”En säkrare delning av data för en större transparens i leveranskedjan kommer att fortsätta etableras”, är TIMOCOM Solutions Manager Di Domizio övertygad om. ”Telefonsamtal och e-post behövs inte längre, företagen kan planera bättre och lastbilschaufförerna måste inte vänta lika mycket.” Många företag från alla branscher använder sig av SLOT-lösningen: Varje uppdragstagare måste anmäla sig via SLOT vid lastkajen.

Väntetiderna har enligt förarna blivit betydligt längre under de senaste fem åren, konstaterar BAG (Bundesamt für Güterverkehr) i sin senaste marknadsobservation. Båda sidor önskar alltså en utjämning: förarna önskar sig bättre organiserade förlopp och de ansvariga vid lastkajen satsar på förpliktande information.

”Med vår nya marknadsplats hör även sammankoppling av system till, detta för att erbjuda de gemensamma kunderna viktig information vid rätt tidpunkt”, konstaterar Andrea Di Domizio. ”Vi är glada över att tillsammans med Cargoclix kunna erbjuda en lösning som säkerligen hör till framtidens standard och som kommer att underlätta det dagliga arbetet.”

Den nya lösningen mot köer vid lastkajen presenterar TIMOCOM (hall A5 / monter 317/418) och Cargoclix (hall A3 / monter 315/416) inom ramen för mässan transport logistic 2019 i München (4–7 juni).

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan