14.03.2016

En aktuell fråga: I Belgien TULLAR man inte på avgifterna

Ut ur Eurovignette-samarbetet

(2)

Den 1/4-2016 inför Belgien det nya vägtullsystemet Viapass och kliver därmed ut ur Eurovignette-samarbetet. De viktigaste ändringarna: Det blir betydligt dyrare och mycket mer komplicerat. Tiderna då man enkelt kunde köpa, eller förlänga, ett Eurovingette-certifikat med ett musklick eller "på macken" för 8 euro per dag är nu förbi. Det är dock inte bara kostnaderna som kommer att stiga, utan även antalet betalvägar och antalet fordon som måste betala. Eftersom Belgien tack vare sitt läge är ett viktigt transitland för Västeuropa kommer man – i dubbel bemärkelse – inte runt det. 

Den som inte har koll på läget förlorar tid och pengar

Belgiens nya vägtullsystem kommer nu att beräknas helt elektroniskt och utifrån sträcka med hjälp av en On-Board-Unit (OBU) som måste installeras i alla betalningspliktiga fordon senast den 1/4. En OBU kan beställas mot en deposition på 135 euro på webbsidan Satellic.be eller hämtas på Satellic Telematic-serviceställena. För att kunna göra detta måste man kunna bevisa tillåten totalvikt och emissionsklass för det fordon som ska registreras. Ett enda undantag: UTA-kunder med MultiBox för Spanien/Frankrike/Portugal behöver bara anmäla denna för Belgien hos UTA. Vägtullen registreras av vägtullsbroar som byggts över alla aktuella vägar. Med hjälp av dessa registreras inte bara vägtullen utan man kan även mäta fordonens vikt, avstånd och hastighet. Det nya vägtullsystemet med den sk. EETS-teknologin är utformad för att det även omedelbart ska kunna utvidgas för personbilar samt andra länder. Den som inte följer de nya bestämmelserna straffas vid en eventuell vägtullskontroll med en avgift på 1 000 euro. Marcel Frings, Chief Representative på Europas största transportplattform TimoCom, har ett praktisk tips – särskilt för företag med många fordon: "Transportföretag ska beställa OBU-enheter till samt installera dem i alla fordon i förväg och inte överlåta detta till föraren vid gränsen. Annars kan köerna vid de få serviceställena bli ganska långa i april."

 

10 viktiga informationspunkter beträffande det nya belgiska vägtullsystemet Viapass

  1. Från och med 1/4-2016 måste alla lastbilar med en tillåten totalvikt på över 3,5 ton betala vägtull på de belgiska motorvägarna samt på många landsvägar. Detta helt oberoende av om det rör sig om en lastbil som används privat eller yrkesmässigt.

 

  1. Alla lastbilar som måste betala vägtull måste utrustas med en fungerande On-Board-Unit (OBU) från företaget Satellic, vilket ansvarar för vägtullsbetalningarna.

 

  1. OBU-enheter kan beställas via Satellic.be eller hämtas vid ett av de serviceställen som finns mot en deposition på 135 euro.

 

  1. OBU-enheten kan endast registreras för ett visst fordon och kan inte överföras till ett annat.

 

  1. Transportföretag ska beställa och installera alla OBU-enheter som man behöver i förväg för att undvika felkällor och långa väntetider vid serviceställenas få automater.

 

  1. För att få en OBU-enhet vid ett serviceställe måste fordonets tillåtna totalvikt samt emissionsklass framgå av fordonshandlingarna eller intygas av ett intyg från återförsäljaren.

 

  1. Om det aktuella fordonet även ska köras med olika typer av släp måste fordonet alltid registreras med högsta tillåtna totalvikt och/eller flest antal axlar. Även om prisskillnaden här är liten ligger straffavgiften för varje fel på 1000 euro.

 

  1. Om ni bestämmer er för att hämta ut OBU-enheten vid ett serviceställe så ska ni inte välja snabbregistreringen. I detta fall får ni nämligen ingetkvitto för momsåterbetalning.

 

  1. Vägtullskostnaderna varierar mellan Flandern, Vallonien och Brüssel med omgivning. I Brüssel med omgivning är kilometerpriset t.o.m. för en lastbil som följer Euro-6-normen över 20 cent.

 

Nödvändig information hittar du inte bara hos Viapass, utan även på fyra språk på Satellic.be eller live och kompetent på telefon på Satellics hotline: 00800-72 83 55 42.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan