05.03.2015

Händelserikt 2014 för TimoCom: Lätt överträffade mål

Online-marknadsplatser för transporttjänster i Europa växer vidare

(2)

Erkrath, Tyskland, 05.03.2015 – Leverantören av Europas marknadsledande fraktbörs har fortfarande fast mark under fötterna och hade ett framgångsrikt 2014. De starka omsättningssiffrorna har TimoCom Soft- und Hardware GmbH främst den ständigt växande fasta kundkretsen att tacka för. Dessa kunder uppskattar nämligen inte bara det stora utbudet av frakt och lastrum. Även införandet av den mobila åtkomsten, det ökande antalet telematikleverantörer och det stabila utbudet av långfristiga transportupphandlingar har under det senaste året genererat god stämning inom IT-företagets alla affärsområden. När det gäller 2015 blickar programvaruleverantören lika optimistiskt in i framtiden. Varje deltagare i transportkedjan ska även under innevarande år erbjudas den produktkvalitet som man önskar. 

Fullständigt uppfyllda förväntningar

Företaget med huvudkontor i Erkrath utanför Düsseldorf, Tyskland, har med transportbörsen TC Truck&Cargo® ända sedan 1997 förenklat de dagliga transportaffärerna för många speditörer och uppdragsgivare i hela Europa. Via programvaruleverantörens plattform matchades under 2014 totalt 58,9 miljoner frakt- och lastrumserbjudanden, vilket motsvarar en ökning med 7,6 procent respektive 4,1 miljoner erbjudanden jämfört med 2013. Totalt lades frakter upp med en total längd på 451 miljoner meter, vilket motsvarar ca 11 gångar jorden runt i kilometer. Med en volym på över 647 miljoner ton övertygade tungviktaren 
TC Truck&Cargo® även branschombuden. Totalt beslutade sig 6 903 nya kunder 2014 för fraktbörsen från TimoCom och skrev avtal. "Våra förväntningar har uppfyllts till fullo och vi är glada över att genom nya avtal nu kunna lägga ut ännu fler uppdrag via börsen", säger Marcel Frings, Chief Representative på TimoCom. Om kunder skulle vilja utnyttja sin kapacitet ännu bättre med hjälp av långfristiga transportuppdrag så erbjuder IT-företaget sedan många år ytterligare ett pålitligt verktyg med online-plattformen TC eBid® för transportupphandlingar i hela Europa. Om detta vittnar även de totalt 6 022 upphandlingar som verkställdes under 2014, men Frings betonar också: "Vi är övertygade om att våra kunder kan dra ännu större nytta av dessa extra frakter. Med 33 000 aktiva transport- och logistikföretag skapas dessutom nya affärspartners för alla deltagare i transportkedjan."

 

Större omsättning tack vare goda idéer

Den generella tillväxten återspeglas även i årsomsättningen som med sina 54 miljoner lätt ligger över förväntningarna. Om detta säger Frings: "Vi har inte bara nått vårt eget uppsatta mål i siffror. Även vad gäller innovationer och nya affärsområden blickar vi tillbaka på ett händelserikt år med många positiva upplevelser." Med detta avses bland annat den mobila åtkomsten via app som gör det möjligt att använda alla TimoCom-plattformar även när man är ute på vägarna. De senaste månadernas balansräkning; Över 4 200 "mobil"-användare loggar regelbundet in sig via den kostnadsfria transportbarometerappen på sin smartphone eller surfplatta. En personlig PIN-kod ger tillsammans med användarenheten och inloggningsprogrammet en extra hög säkerhetsstandard som TimoComs kunder litat på i alla tider. Lika så framgångsrik och med liknande säkerhet står spårningslösningen TC eMap® som visar alla vanliga telematiksystem i en enda plattform. "Tack vare det goda samarbetet med våra partners har vi under 2014 lyckats öka antalet gränssnitt till totalt 120 europeiska leverantörer", meddelar Frings glatt.

 

Servicetjänster som kvalitetskriterium

TimoCom underlättar dock arbetslivet för många transport- och logistikföretag i Europa även på andra sätt. T.ex. så kan kunderna redan sedan 2003 använda sig av TimoComs licensierade inkassoservice med officiellt myndighetstillstånd. Under 2014 avslutades hela 88 % av fordringarna av förfallna betalningar utanför domstol okomplicerat och snabbt. "Våra kunder behöver i princip inte bekymra sig om något, förutom att ge oss i uppdrag att lösa fallet", betonar Frings. Kundernas förtroende intensifieras dessutom genom regelbundna kundpanelsintervjuer som under 2014 för första gången utfördes under hela året. "Tack vare den regelbundna dialogen med våra användare har vi kunnat utforma våra produkter bättre efter kundernas behov", vilket är Frings sammanfattning av fördelarna. Under det senaste året har även stora namn i branschen låtit sig övertygas av mångfalden och storleken hos vårt medelstora företag. "Med det ännu aktuella Cashback-erbjudandet i samarbete med den italienska däcktillverkaren Pirelli har vi t.ex. uppnått ett jättebra mervärde för våra kunder och dessutom lyckats bidra till att reducera CO2-utsläppen", fortsätter Frings. Även under 2015 ska vi arbeta vidare på att bygga ut TimoComs online-marknadsplatser där man säkert, effektivt och med en etablerad process kan genomföra transportaffärer – även utanför Europas gränser. Om detta säger Frings avslutningsvis: "Vi vill naturligtvis även göra den höga nöjdhetsgraden hos våra kunder rättvisa även i fortsättningen och har med detta mål för ögonen naturligtvis tagit oss för ett och annat även under 2015."

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan