14.01.2014

Fraktandelen stiger långsamt men stadigt

TimoComs transportbarometer sprider optimistiska tongångar inför det nya året

(2)

Düsseldorf 14.01.2014 – Jämnare, färre dramatiska svängningar och sammantaget en något högre nivå. Så kan man beskriva TimoComs transportbarometer 2013 jämfört med föregående år. Så blev det även under fjärde kvartalet. Med ett frakt-/lastrumsförhållande på 49:51 blev det visserligen ett litet kapacitetsöverskott, men fraktandelen låg trots detta fyra procentenheter högre än motsvarande siffra för föregående år.

"För närvarande utgår vi från en stabil till ökad återhämtning av fraktvolymen under fjärde kvartalet", stod det om TimoComs transportbarometer i tredje kvartalsrapporten 2013. Och så blev det också. Fraktandelen på den europeiska transportmarknaden bromsade in något i början av årets sista kvartal, men slutade sedan på 53 procent vilket är över genomsnittet.

Fraktfull höst
I november redovisade TimoComs transportbarometer ett frakt-/lastrumsförhållande på 48:52. Vid en första anblick kan detta tolkas som en ytterligare minskning av fraktandelen. Marcel Frings, Chief Representative hos TimoCom, ser emellertid positivt på utvecklingen: "När vi tittar på siffrorna måste vi ju tänka på hur det såg ut tidigare. Förra året låg transportbarometern på 38:62 i november och spred inte direkt någon trevlig julstämning bland transporttjänsteleverantörerna i Europas olika hörn. När vi nu ligger tio procentenheter högre är det verkligen ett rejält kliv i riktning mot en positiv framtid."
Sammantaget kan man därför tala om ett starkt resultat för hösten – lastutrymmet till jul fylldes ett bra tag före helgerna och i mitten av december rullade fortfarande många lastbilar fulla med julklappar runt på Europas vägar. Det ledde till ett frakt-/lastrumsförhållande på 47:53 under den här klassiska "helgdagsmånaden".

Den positiva utvecklingen fortsätter
Under strecket skrivs 2013 in som ännu en konsolideringsår på vägen mot ett uppsving i ekonomin. Totalresultatet för frakt-/lastrumsförhållandet blev det gångna året 47:53, vilket är en förbättring jämfört med 2012 (45:55). Marcel är fortsatt positiv inför framtiden: "För närvarande utgår vi ifrån att den europeiska transportmarknaden fortsätter uppåt. Det är förstås för tidigt att ställa några tillförlitliga prognoser, men generellt kan man säga att det kommer att förtsätta gå uppåt. Om det sker redan under första kvartalet 2014 beror på om vintern lägger sig i affärerna eller ej."
Om vintern bestämmer sig för att visa musklerna de närmaste månaderna får vi nog räkna med ett antal flaskhalsar framöver. Men därefter ska vägen vara fri för mer frakt och fler transportuppdrag.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan