03.11.2015

Fler användare – större framgång?

Det som verkligen räknas i en frakt- och lastrumsbörs

(3)

Erkrath, Tyskland, 03.11.2015 – Idag är fraktbörser oundgängliga i transportföretagens vardag. Här erbjuder användare sina frakter som de ännu inte har några transportmöjligheter för. På så sätt kan även transportföretag som har fritt lastutrymme förbättra sitt kapacitetsutnyttjande. Frakt- och lastrumsbörser är därmed i alla avseenden meningsfulla för att förbättra affärerna. Det är alltså inte att undra på att det i Europa numera finns över 100 transportbörser av olika typer. Det blir desto svårare att behålla överblicken när det gäller frakt- och lastrumsbörser.

Transportbörsernas spännvidd är stor: Det finns små, specialiserade fraktbörser med få användare ända upp till de europeiska jättarna med flera tusen användare. Vid första anblicken är det inte lätt att välja rätt fraktbörs – ju fler användare som är registrerade, desto fler är chanserna till en lukrativ affär. "En villfarelse", menar Marcel Frings, Chief Representative hos TimoCom, Europas största transportplattform, "för ur vår synvinkel är inte antalet användare avgörande, utan antalet erbjudanden som användarna dagligen lägger upp i fraktbörsen." För att skilja framgångsrika frakt- och lastrumsbörser från andra vad avser detta är det bara att ta fram en miniräknare: "TimoCom har t.ex. 100 000 användare som dagligen erbjuder upp till 450 000 frakt- och lastrumserbjudanden. Det innebär att i genomsnitt 4,5 erbjudanden per användare publiceras varje dag. Andra transportbörser ökar i reklamsyfte med jämna mellanrum antalet användare, men om man ser till antalet erbjudanden så publiceras i vissa fall i genomsnitt endast 2,3 erbjudanden per användare", förklarar Frings. Därför är det mer meningsfullt att titta på antalet erbjudanden per dag än på antalet användare när du ska välja frakt- och lastrumsbörs.

 

Ingen enhetlig definition

Man har faktiskt inte klargjort mellan de olika fraktbörserna hur en "användare" definieras. Det är orsaken till att vissa transportbörser offentliggör höga siffror vad gäller antalet användare. Antalet erbjudanden kan förstås av alla kunder – var och en märker själv om börsen används mycket eller inte. När det gäller antalet användare är den sanna siffran inte så lätt att förmedla, pga. tidigare nämnda definitionsskillnader. TimoCom är transparenta och lättförståeliga på denna punkt, eftersom varje användare måste vara registrerad. För varje användare måste dessutom en användaravgift betalas. Företag anmäler därför bara medarbetare som verkligen arbetar med planering och därför använder börsen. I andra fraktbörser kan ett obegränsat antal "användare" läggas till utan kostnad. Dessa dyker förvisso upp i statistiken, men inte i transportbörsen... "Om man ger bort alla biljetter till en fotbollsmatch på stadion, men bara en tredjedel verkligen går dit, då är stadion förvisso slutsåld, men ändå tom", lyder Frings jämförelse. "Verkligt lönsamma fraktbörser har alltså betydligt fler erbjudanden än användare."

 

Kvantitet och kvalitet

När man väljer transportplattform ska utöver antalet erbjudanden även tillförlitligheten hos potentiella affärspartners inom transportbörsen vara utslagsgivande. Ju mer omfattande säkerhetspaketet är som transportbörsen erbjuder, desto svårare blir det för "svarta får" att göra affärer. TimoCom erbjuder t.ex. ett säkerhetsnät i flera steg som inte bara omfattar den obligatoriska, omfattande tillträdeskontrollen för nya kunder. Om det trots alla förebyggande åtgärder skulle dyka upp kunder som inte betalar så träder TimoComs egen inkassoservice in under ledning av advokat Alexander Oebel. Tillsammans med sitt team hjälper han kunderna att genom förlikning utom rätta kräva in pengarma – en tjänst som bör erbjudas av verkligt säkra frakt- och lastrumsbörser.

 

Det lönar sig alltså att titta noga innan man bestämmer sig för en transportplattform. När man tittar på givna tips så kan man lätt räkna ut vilken fraktbörs som är rätt.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan