23.07.2014

Exiros optimerar sin distributionskedja med TimoComs Transportbarometer

Internationell inköpsaktör använder marknadsindikator med framgång

(3)

Düsseldorf, 23.07.2014 – När det gäller att tidigt upptäcka trender och gå in i förhandlingar med ett realistiskt marknadspris så är TimoComs transportbarometer en stor hjälp. Den ser till att de företag som är inblandade i en transport hela tiden är välinformerade om det aktuella läget på transportmarknaden. Det har även globala aktörer som företaget Exiros insett, och ända sedan 2011 använder de TimoComs transportbarometer för att kontrollera logistiken och bestämma inköpsstrategi.

Exiros är en sk. Procurement Services Provider och ingår i Tenaris-koncernen. Tenaris är med ca 27 000 medarbetare och en omsättning på över 10 miljarder US-dollar en av världens ledande producenter av stålrör. Ett fel i planeringen av inköpsstrategin hos ett företag av denna storlek skulle naturligtvis innebära en enorm ekonomisk skada. För att förhindra detta använder Exiros bland annat TimoComs transportbarometer. "Användandet av d från TimoComs transportbarometer är ett stående inslag i vår logistikövervakning och våra beslutsprocesser beträffande den kommersiella strategin", säger Luca Arlati, Transport & Logistics Coordinator på Exiros. "På så sätt kan vi identifiera trender redan i förväg, men även analysera balansräkningar och prisutvecklingar bättre i efterhand."

 

Bättre förberedd i prisförhandlingar
Datamaterialet från TimoComs transportbarometer är så omfattande att det är möjligt att med hjälp av dessa räkna ut realistiska marknadspriser på den europeiska marknaden. Detta utgör en bra grund vid prisförhandlingar med affärspartners. Som marknadsledande bland frakt- och lastrumsbörserna i Europa har TimoCom blixtsnabb tillgång till alla data från transportbörsen TC Truck&Cargo®. I denna publiceras dagligen upp till 450 000 frakt- och lastrumserbjudanden från över 100 000 användare. Denna information går in i TimoComs transportbarometer som därmed återger en bra bild av den aktuella situationen på den europeiska vägtransportmarknaden.

Företag som Exiros som utvärderar transportbarometern och låter resultaten gå direkt in i sina logistikplaneringar kan optimera kontrollen över logistikprocessen och på så sätt göra sin distributionskedja mer effektiv och lönsam.

Användarna är dock inte bundna till kontoret eller en företagscentral. Tack vare TimoComs transportbarometer-app kan man, när det kommer till prisförhandling på plats hos kunder, alltid ha full koll på hur frakt- och lastrums-förhållandet ser ut.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan