25.04.2016

En aktuell fråga: Från transporter till Logistik 4.0

Branschen rustar för framtiden

(1)

Erkrath, Tyskland, 25.04.2016 – När sex lastbilskonvojer i början av april nästan automatiskt rullade genom Europa var uppmärksamheten från media stor. European Platooning Challenge visade därmed tydligt i vilken riktning transport- och logistikbranschen utvecklas och även vad som är möjligt redan nu. Sammankoppling i sig är nämligen redan idag nyckeln till mer effektivitet och konkurrenskraft inom logistikbranschen. 

Visioner för logistikbranschens framtid: Lastbilar som som ligger i lä nära framförvarande fordon, reagerar automatiskt på andra trafikanter och redan under körningen uppdaterar den beräknade ankomsttiden på lastbryggan eller skickar fraktpapper digitalt. Med European Platooning Challenge har man tagit ytterligare ett steg mot logistikens framtid – från fordonstillverkarens sida.

Men även inom andra branschområden arbetar redan företag på att optimera enskilda strömningar inom värdeskapande och framför allt att koppla samman dem. Det blir spännande när företag från olika branschområden samarbetar med varandra. För det är först när dessa strömningar kopplas samman som man får maximal samverkan.

 

Utnyttja fordonen bättre

Under European Platooning Challenge hamnade även ämnena "Lastbilsutnyttjande" och "Tomkörningar" i fokus. På "Campus Connectivity" i Düsseldorf visade fordonstillverkaren Daimler upp chanserna och möjligheterna som transportföretag får när de t.ex. kopplar samman sina telematiktjänster och sin dispositionsprogramvara med en fraktbörs. När så sedan den intelligenta lastbilen som kommunicerar med fraktbörsen tillkommer så kommer maximal effektivitet och lönsamhet att uppnås.

 

Europas största transportplattform TimoCom är redan förberedd på denna framtid – det som saknas är bara en heltäckande användning av de kommunicerande lastbilarna. Hittills har över 180 telematikleverantörer kopplats samman direkt med TimoCom. Inom transportplattformen är sedan trackinglösningen sammankopplad med fraktbörsen och anbudsplattformen. Dessutom kan transport- och logistikföretag via ett gränsnitt koppla samman TimoCom direkt med sin individuella dispositionsprogramvara.

 

Framtiden har redan börjat

För arbetsprocessen betyder denna sammankoppling att t.ex. disponenten kan lägga in en relation i sin dispositionsprogramvara, att han med hjälp av TimoComs trackingfunktion vet exakt när lastbilen kommer fram till lossningsplatsen och sedan med hjälp av omkretssökningen kan hitta en passande frakt för returvägen. När nu intelligenta och sammankopplade lastbilar kommer in i denna process är det tänkbart att de kommunicerar automatiskt med transportplattformen samt den integrerade telematiken och utifrån aktuella data ger förslag på passande returfrakter.

 

European Platooning Challenge har gett transport- och logistikbranschen nya impulser vad gäller en Logistik 4.0. Enskilda företag går redan idag i bräschen på denna punkt vad gäller innovation, men det är sammankoppling och samarbete mellan alla som deltar i transportkedjan som i framtiden kommer att ge mer lönsamhet och effektivitet.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan