21.06.2016

En aktuell fråga: Att Brexit eller inte Brexit…?

Vad skulle Storbritanniens utträde ur EU betyda för logistikbranschen?

(2)

Erkrath, Tyskland, 21.06.2016 – Folkomröstningen i Storbritannien närmar sig.  Den 23 juni röstar britterna i frågan som är avgörande för ön och resten av Europa – om landet som första land någonsin ska lämna EU frivilligt. Kort före folkröstningen är valutgången mycket osäker. I opinionsundersökningar ligger motståndare och anhängare i stort sett lika. Transport- och logistikbranschen oroar sig allt mer.

En sak är dock klar – Storbritannien har en särställning bland EU-länderna. Landet har sin egen valuta, tillhör inte Schengen-området och har en hög grad av ekonomisk suveränitet. Samtidigt är denna brittiska ekonomi nära knuten till EU. När allt kommer omkring gick 2015 hela 43,7 % av Storbritanniens export till EU, medan importen från EU till ön uppgick till 53,1 %. Därmed är EU den största handelspartnern till Storbritannien.

 

Brexit kan bli dyrt

Om Storbritannien ändå skulle besluta sig för ett utträde ur EU och samtidigt eftersträva ett totalt oberoende så skulle det få vittgående konsekvenser. Genom Brexit skulle Storbritannien åka ur ca 50 EU-frihandelsavtal med tredje part-stater – och skulle bli tvungna att omförhandla dessa på nytt. USA:s president Barack Obama har redan meddelat att britterna måste "ställa sig sist i kön" vid bilaterala nyförhandlingar. Handelshinder höjer dock priserna för konsumentimport och för produktionsföretag som är beroende av importer. Som en följd av detta skulle inte bara exporter utan även de varor som produceras i landet för den nationella marknaden bli dyrare. Detta skulle framför allt drabba britterna, men även få konsekvenser i övriga Europa.

Generellt skulle Brexit drabba alla gränsöverskridande processer inom alla levnads- och handelsområden. Eftersom tullkontroller skulle behöva införas igen skulle transporttiderna bli längre och hela logistikprocessen bli långsammare.

 

Brexit är en händelse som saknar historiskt motstycke

Maria Toft Madsen på TimoCom, Europas största transportplattform, ansvarar i egenskap av Country Manager Northern Europe även för Storbritannien. I TimoComs transportplattform läggs det dagligen ut upp till en halv miljon frakt- och lastrumserbjudanden från hela Europa. Toft Madsen ser lite mer sansat på ett möjligt Brexit: "Naturligtvis vore det önskvärt för den europeiska transport- och logistikbranschen att de stannar i EU. Men jag ser ändå inte lika pessimistiskt på ett Brexit som vissa andra experter. Vi utgår nu från att vi kommer att se en tillbakagång av transportvolymen från och till Storbritannien i TimoComs transportplattform. Med tiden skulle detta dock stabiliseras eftersom det även i fortsättningen skulle ske ett utbyte av varor.   Våra kunder inom EU kommer även i framtiden köra till Storbritannien liksom till andra icke EU-länder, t.ex. Turkiet eller Norge. Omvänt så skulle den väntade devalveringen av det brittiska pundet även leda till att ön kommer att exportera mer. Många scenarier är tänkbara i nuläget och en händelse som ett potentiellt Brexit saknar historiskt motstycke – därför uppstår naturligtvis en viss osäkerhet i hela Europa."

 

Den brittiska logistikbranschen är splittrad

Det råder osäkerhet även i Storbritannien. En aktuell undersökning utförd av det brittiska branschnätverket IMHX visar hur man tänker kring Brexit i landet. Den visar att en majoritet av de tillfrågade personligen föredrar att Storbritannien lämnar EU. Samtidigt tror deltagarna i undersökningen att det vore bättre för deras företag om landet stannade i EU.

Även på frågan om vilka konsekvenser ett utträde ur EU skulle få för företagen råder det ingen enhetlig bild i den brittiska logistikbranschen. Den största delen av de tillfrågade (38 procent) anser att Brexit skulle få negativa konsekvenser för tillväxten för deras företag. 33 procent uppger att ett utträde inte skulle få några konsekvenser alls. Endast en av fem tillfrågade tror att branschen skulle dra fördel av att lämna EU.

 

När man befattar sig med diskussioner, rapporter och undersökningar gällande Brexit så kommer man snabbt fram till slutsatsen att bara en sak står fast – ingenting. Ju närmare folkomröstningen kommer, desto svårare blir det att se tydliga linjer eller trender. Man får bara hoppas att ön i slutändan främst låter sig vägledas av genomtänkta argument vid detta fundamentala beslut.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan