20.07.2018

Efter förarbrist följer lagerbrist?

Nej, menar TimoComs talesperson Gunnar Gburek.

(2)

Bristen på utrymme blir ett allt vanligare problem bland de som letar efter en lagerplats. Samtidigt har antalet nybyggda logistikfastigheter ökat stadigt under de senaste åren enligt den tyska statistikmyndigheten. Varför förekommer alltså denna bristande överensstämmelser mellan fler lagerfastigheter och färre tillgängliga lagerplatser? Och varför utnyttjas inte det tillgängliga lagerutrymmet på ett optimalt sätt? Gunnar Gburek, talesperson för TimoCom, ger svar och förslag på hur affärerna med de lediga utrymmena kan göras ännu effektivare för alla berörda parter.

"Företag inom produktion och handel föredrar i regel att distribuera sina varor från ett stort centrallager, för att hålla administrationskostnaderna så låga som möjligt. Särskilt i samband med produktionstoppar förlorar de på så sätt både tid och smidighet. I detta sammanhang erbjuder decentraliserade lager ytterligare möjligheter: Med hjälp av en lagerbörs kan lagervaran, t.ex. chokladtomtar, förvaras direkt i de regioner där den ska distribueras. På så sätt slipper man längre transporter, som är båda dyra och svårtillgängliga i tider där det råder brist på lagerutrymme."

1. Fördelarna med korttidsuthyrning av lagerlokaler förbises

Precis som tidigare behöver såväl logistikleverantörer som deras kunder långfristiga lageruthyrningar för att hålla de fasta kostnaderna under kontroll och kunna planera. Men även kortfristiga lösningar efterfrågas av kunder. Svängningarna på marknaden och de mindre planerbara produktionstoppar som dessa medför kräver nämligen allt högre flexibilitet. Det kan till exempel hända att kunden behöver mindre varumängder än planerat eller att varorna ska levereras till en annan plats eller vid en annan tid. Korttidshyrning av lagerutrymme hade varit en bra övergångslösning i detta sammanhang.

Många lagerleverantörer har dock fortfarande svårt för detta. Kortfristiga lösningar förknippas ofta med höga ombyggnadskostnader, vilka sedan inte betalar sig, eftersom avstånden mellan lagerhyllorna exempelvis inte passar. Vid korttidsuthyrning är det i regel dock inte alls så viktigt att de tillgängliga lagerplatserna utnyttjas optimalt. För en hyresperiod på några få veckor är även blocklagring ett tänkbart alternativ. Marknaden för korttidsuthyrning av lagerplatser är attraktiv framför allt för att man i likhet med extralaster inom transportbranschen kan uppnå högre vinstmarginaler. Dessutom kan logistikleverantörer knyta nya kontakter via en lagerbörs och därmed utöka det egna verksamhetsområdet.

 

2. Decentraliserade lager – en underskattad lösning

Företag inom produktion och handel föredrar i regel att distribuera sina varor från ett stort centrallager, för att hålla administrationskostnaderna så låga som möjligt.  Särskilt i samband med produktionstoppar förlorar de på så sätt både tid och smidighet. I detta sammanhang erbjuder decentraliserade lager ytterligare möjligheter: Med hjälp av en lagerbörs kan lagervaran, t.ex. chokladtomtar, förvaras direkt i de regioner där den ska distribueras. På så sätt slipper man längre transporter, som är båda dyra och svårtillgängliga i tider där det råder brist på lagerutrymme. I början av en säsong kan företagen dessutom på detta sätt reagera snabbare och flexiblare, eftersom varan redan befinner sig i närheten av distributionscentren.

 

3. Tillfällig förvaring är mindre känt

Ofta blir lastbilsförarna stående med sina varor och kommer inte ens på tanken av lagra sin frakt i korttidshyrda lagerplatser. Det innebär att de kan vänta i flera timmar eller till och med dagar tills till exempel varuingången öppnar igen. Under tiden förlorar de värdefull tid då de inte tjänar några pengar eller sätter sina följduppdrag på spel. Denna situation kan dock omvandlas till fördel – med hjälp av en lagerbörs. Genom denna hittar man passande lagermöjligheter hos en logistikleverantör i närheten, där varorna kan förvaras tillfälligt. I idealfall levererar leverantören varorna till kunden så fort detta är möjligt, så att man kan genomföra en anslutningsrunda direkt. I tider då det råder förarbrist är det i slutändan ytterst oekonomiskt att låta förare vänta på obestämd tid.

 

4. Bristfälligt internt informationsflöde

Om tillgängliga lagerkapaciteter inte kortfristigt annonseras ut inom den egna organisationen, kan de heller inte utnyttjas. Hos stora logistikföretag och logistikförbund kan detta problem lösas med hjälp av en sluten användargrupp. Här får man genast kännedom om fria lagerkapaciteter och parterna kan erbjuda varandra fler eller andra lagerfunktioner än vad de själva har till förfogande. Detta ökar konkurrenskraften och sänker kostnaderna. När hela processen dessutom automatiseras genom ett lämpligt gränssnitt mellan lageradministration och lagerbörs, kan man få en överblick av fria kapaciteter i hela Europa med ett klick. Personalen kan på så sätt se direkt online var och hur många platser exakt som är lediga, så att dessa kan marknadsföras snabbt och okomplicerat.

 

Lager i framtiden: lediga utrymmen på digital landkarta

I framtiden kan man tänkas skapa en typ av landkarta med kända lagerplatsuppgifter, där man i realtid kan se var det för tillfället finns lediga utrymmen. För att verksamheten med logistikfastigheter ska kunna drivas effektivare i framtiden, måste lagerkapaciteterna alltid hållas uppdaterade i fråga om antal, tid och beskaffenhet (t.ex. torr- eller kyllager, blocklager, automatiserat eller med truck). Endast då får uppdragsgivare en klar översikt över alla tillgängliga kapaciteter och kan, precis som i en fraktbörs, filtrera efter de platser som de verkligen behöver.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan