13.01.2015

Den europeiska transportmarknaden aningen ojämn

TimoComs Transportbarometer ligger under fjärde kvartalet under nivån för föregående år

(1)

Erkrath 13.01.2015 – Same procedure as every year – så skulle man kunna sammanfatta det generella årsförloppet för TimoComs Transportbarometer. I direkt jämförelse med 2013 blir dock följande tydligt: Fraktandelen på den totala europeiska transportmarknaden stannar under det fjärde kvartalet under genomsnittet på 45:55, helt i enlighet med konjunkturen.

I princip motsvarar utvecklingen prognoserna om en måttlig försvagning från kvartalsrapport nr. 3 / 2014. Efter en stark september månad med ett förhållande på 54:46 sjönk värdena för oktober förvisso på liknande sätt som under 2012 och 2013, men var ändå ganska stabila med 48:52. "Transportmånaden november sjönk sedan mer än väntat med ett frakt- och lastrumsförhållande på 38:62", säger Marcel Frings, Chief Representative på TimoCom. Om man betraktar den totala europeiska marknaden så gick det glädjande nog åter uppåt under december. "Enligt vår bedömning kan vi dock inte heller räkna med ett fraktöverskott under julmånaden, dvs. till slutet av fjärde kvartalet", säger Frings. Med en 45-procentig fraktandel ligger TimoComs transportbarometer alltså på samma nivå som 2012, men uppnår inte värdena från 2013 med 52 procent. Alltså slutar 2014 med sju procentenheter mer lastrumserbjudanden än föregående år. Denna tendens stämmer även överens med erfarenheterna hos TimoComs kunder. Det måttliga kapacitetsöverskottet gjorde nämligen att alla transporter kunde genomföras enligt plan.

På så sätt avslutar det fjärde kvartalet 2014 med samma nedräkning som under de senaste tre åren. Månaderna oktober, november och december visar dock en avsevärd marknadsfluktuation som man vid en tillbakablick även kan se under hela året. "Dessa svängningar upp och ner känner vi igen från 2012. Om vi tittar på förloppet under årets kalenderveckor och jämför detta med värdena för två år sedan så får vi nog räkna med en nedgång på väg in på det nya året. Det är inte ovanligt vid nyåret, men betyder naturligtvis en tillbakagång för fraktandelen med 30 till 35 procent", säger Frings vid jämförelsen med början av 2013 på den europeiska marknaden.   

Trots lite turbulens har Frings goda föresatser inför 2015. "Vi har ca 9 procent större efterfrågan än under föregående år. Det tyder på att det europeiska marknadsläget totalt sett har en positiv utveckling", sammanfattar Frings.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan