19.05.2014

Dags att positionera sig: Telematik blir ett måste i logistikvärlden

En ekonomisk "win-win"-situation för alla inblandade i en transportaffär

(2)

Düsseldorf, Tyskland, 19.05.2014. Att komma "just in time" till kunden är idag en naturlig del i en modern leveranskedja. Den som vill vara konkurrenskraftig på lång sikt måste agera ekonomiskt, hålla i pengarna och i allt större utsträckning vara serviceorienterad. Dessa mål uppnås i första hand genom optimalt utnyttjande av fordonsparken samt genom systematisk styrning av transportprocessen. Speditionsföretaget Logistik in XXL har därför sedan 14 år tillbaka med framgång satsat på sammankoppling av fraktbörs och telematiksystem. För att göra varuströmmen ännu mer transparent utrustades 29 av de totalt 180 fordonen i fordonsflottan med lösningen från den ledande europeiska leverantören Daimler FleetBoard. Som TimoCom-kund har logistikföretaget dessutom dubbla fördelar. Leverantören av telematikstödda internettjänster har hängt med som partner ända sedan den tillverkaroberoende spårningsplattformen TC eMap® startade.

Flotthantering: Innovation möter kommunikation

Användningen av telematik inom logistiken ökar just nu kraftigt. Moderna verktyg bidrar nämligen till större lönsamhet genom att man sparar in på kostnader för förbrukning, vilotider och kommunikation. Volker Asche, VD på Logistik in XXL, såg denna potential redan år 2000 och behandlar sedan dess all info från sina lastbilar med hjälp av GPS-system. "Vår personal kan därmed i realtid fastställa var en vara finns, planera rutter på optimalt sätt och alltid ge kunderna information om var lasten befinner sig. Genom sammankopplingen av Daimler FleetBoard och fraktbörsen från TimoCom visas hela vår fordonsflotta på en enda bildskärm och man slipper växla mellan olika telematiksystem. Dessutom slipper man långa telefonsamtal med förarna, utan att informationsflödet begränsas", säger logistikchefen Asche. Med denna totallösning ger transportföretaget med 350 anställda inte bara ett optimalt fordonsutnyttjande, utan även ett smidigt förlopp för alla tjänster vid körningar i hela Europa.

 

Plattform ger överblick med system

Som en av de första pilotkunderna har Logistik in XXL hjälpt till i utvecklingfasen av TC eMap® med integrerad spårningslösning. "Vi är övertygade om fördelarna. En enkel anmälan hos TimoCom räcker, för vår telematikleverantör Daimler FleetBoard är ju direktansluten till TC eMap®", säger Asche. Dessutom kan man när lastrumskapacitet läggs in i systemet ange att fordonen kan positionsbestämmas av den som lägger ut frakten. Som transportföretag får man på detta sätt ett viktigt förtoendeförsprång. Att säkerheten kring transporter blir allt viktigare kan även TimoComs Chief Representative Marcel Frings bekräfta: "Vi noterar en snabb ökning av registrerade fordon inom börsen. Men även samarbetet med de för närvarande 78 telematikleverantörerna visar enorm relevans för branschen. Vi är särskilt glada över samarbetet med Daimler FleetBoard, eftersom det är ett av de mest använda systemen som är integrerat i TC eMap®." Även Volker Asche från Logistik in XXL är mer än nöjd med gränssnittet. "Genom samarbetet med TimoCom arbetar vi inte bara effektivare i vår dagliga verksamhet, utan kan även klara de ökande kraven."

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan