27.02.2020

Corona-virus: Hur ska man hantera transporter från och till Italien?

Effekterna på den internationella godstrafiken tilltar och den aktuella utvecklingen väcker många frågor. Vi sammanfattar den viktigaste informationen åt er.

(1)

Erkrath, Tyskland, 27-02-2020 – Corona-viruset har nått Europa. Framför allt i Italien ser man nu en ökning av antalet personer som smittats av SARS-CoV-2 /COVID19. Det som transportköpare, speditörer och åkerier ska tänka på vid transportuppdrag in i och ut från drabbade regioner, hur ni bäst förhåller er vid tveksamma situationer får ni veta här*.

Om ni skulle vara osäkra på vad som gäller på en viss ort (på lastningsorten eller lossningsplatsen) så rekommenderar vi att ni tar reda på de aktuella resebegränsningar som de italienska myndigheterna utfärdat och att ni tar kontakt med uppdragsgivaren.

Uppdatering 09-03-2020: Enligt ett nytt meddelande från det italienska transportministeriet gäller inga begränsningar eller restriktioner för transit av gods och varor i hela produktionskedjan till och från områdena i norra Italien. De införda restriktionerna förbjuder inga resor med påvisbart affärssyfte. Varorna kan föras in i och ut ur berörda områden. [Källa : http://www.mit.gov.it/comunicazione/news

Uppdatering 10-03-2020: Den italienska regeringen har har utvidgat åtgärderna till att gälla hela landet.


 

Om ni skulle vara osäkra på vad som gäller på en viss ort (på lastningsorten eller måldestionationen) så rekommenderar vi att ni tar reda på de aktuella resebegränsningar som de italienska myndigheterna utfärdat och att ni tar kontakt med uppdragsgivaren och klargör vad som gäller.

Läget och medföljande säkerhetsanvisningar kan snabbt ändras.

Mer information om detta hittar du här: DE: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/italien-node/italiensicherheit/211322, IT  http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus/

 

Hur är den rättsliga situationen innan transporten påbörjats?

 

Om transporten inte påbörjats kan en så kallad objektiv omöjlighet föreligga vid långvariga avstängningar. Avtal avseende transporter som ingen i själva verket kan fullfölja eller uppfylla anses allmänt vara ogiltiga. Det innebär att ett sådant avtal inte skulle utlösa några förpliktelser. Åkeriet eller speditören måste i sådana fall inte tillhandahålla lastbilen, men uppdragstagaren får inte heller någon ersättning för det uteblivna körningen.

Om det före lastningen är känt att uppdragsgivare eller mottagare inte arbetar på grund av Corona-viruset enkom på grund av försiktighet så får uppdragsgivaren stå för detta bortfall såvida denne inte kan påvisa ett myndighetsutfärdat arbets- eller driftförbud.

 

Vi rekommenderar er att i ett sådant fall ha extra samtal på förhand med uppdragsgivaren.

 

Hur ser den rättsliga situationen ut vid pågående transporter?

 

När ni i egenskap av åkeri eller speditör accepterat ett transportuppdrag via marknadsplatsen så gäller generellt det bindande avtal som ni ingått med uppdragsgivaren.

 

När transporten in i eller ut från en region som drabbats av Corona-viruset påbörjats, dvs. oftast från och med påbörjad lastning, kan ni mötas av myndighetsåtgärder med avstängda av tillfartsvägar eller helt avstängda orter som varorna ska levereras från eller till. I detta fall föreligger ett så kallat transporthinder. Här träder artikel 14 ff. i CMR respektive motsvarande bestämmelser i de nationella trasportlagarna i kraft. Den då nödvändiga ändringen av transportuppdraget kräver direktiv från uppdragsgivaren om hur berörd transport eventuellt ska genomföras på annat sätt, till exempel genom att komma överens om en annan måldestination.

I sådana fall har åkeriet i regel rätt att kräva ersättning för extrakostnader som till exempel extra körkostnader på grund av längre körsträcka.

 

Först när uppdragsgivaren efter uppmaning inte kommer med några direktiv eller om direktiven är orimliga kan åkeriet avsluta transporten. Men observera! Åkeriet ansvarar i detta fall för att förvara varorna. I vissa fall, som vid färskvaror, kan en nödförsäljning komma i fråga.

Detsamma gäller när till exempel avsändarens eller mottagarens företag stängts eller stoppats och det inte är möjligt att lasta eller tömma lastbilen. I tveksamma fall måste åkeriet visa upp ett intyg på att verksamheten stängts eller stoppats.

 

Om ni söker lagerplatser med kort varsel hittar ni passande erbjudanden i vår applikation Lager.

 

Om ni skulle köra eller planera transporter in i eller ut från dessa regioner rekommenderar vi att ni tar kontakt med er uppdragsgivare i tid och pratar igenom situationen, för att undvika senare diskussioner och missförstånd.

 

Mer information om aktuella vägavspärrningar för lastbilar hittar ni på www.truckban.info.

 

*Den information som presenteras här är ingen rättslig rådgivning. Vänligen kontakta er jurist vid behov av konkret och specifik hjälp för att ta hänsyn till eventuella specifika lagar och bestämmelser.

 

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan