16.08.2016

360 grader TimoCom-kund

Rampinini Ernesto är helnöjd med transportplattformen

(1)

Erkrath, Tyskland, 16.08.2016 – För 13 år sedan blev det italienska logistikföretaget Rampinini Ernesto Srl TimoCom-kund. Det visade sig snabbt att det var rätt beslut. Redan i början av samarbetet med TimoCom såg man positiva förändringar på företagets siffror. Numera använder företaget alla delar i TimoComs transportplattform.

Traditionsföretag i familjehand

Det italienska logistikföretaget Rampinini Ernestos företagshistoria sträcker sig över fyra generationer. Allt från början...  År 1906 grundade gammelfarfar Natale Gaetano firman "Kuskar och transport Rampinini Natale" som utförde varu- och persontransporter. Hans son Ernesto hjälpte honom från 1945 och dagens företag "Rampinini Ernesto" uppstod. Med tiden vidareutvecklades branschen och tekniken. Ernesto bestämde sig för att köpa sin första lastbil.  Senare tog Ernestos barnbarn och nuvarande VD Mattia över företaget och öppnade fem nya kontor i flera italienska städer. Dessutom såg han till att bygga det första varulagret och företaget samlade på sig allt mer erfarenhet inom transport, frakt och varuhantering. Med tiden specialiserade de sina transporter inom områdena livsmedel, läkemedel, djurläkemedel, textilier och mode samt kemiska produkter. När Europa började växa samman allt mer med ökad konkurrens fick det italienska företaget med tiden allt större svårigheter. Inte sällan körde deras lastbilar tillbaka tomma genom Europa. Alltså behövde man snabbt hitta en lösning så att Rampinini Ernesto kunde fortsätta existera på marknaden.

En transportplattform för allt

2003 var lösningen TimoComs frakt- och lastrumsbörs. Sedan över tio år använder Rampinini Ernesto nu transportplattformen för både internationella och nationella transporter. "Vid det här laget hittar vi fler frakter för relationen Italien – Italien i TimoComs fraktbörs än vi gör i nationella fraktbörser", förklarar VD:n. Tack vare fraktsökningen hör nu dyra tomkörningar till det förflutna. "Sedan vi började använda oss av TimoCom har vi ökat utnyttjandet av vår fordonsflotta med 30 %", tillägger han. "Dessutom är lagerbörsen till stor hjälp för oss eftersom vi genom den tillfälligt kan hyra ut våra stora lagerytor", berättar Rampinini. Kalkyleringslösningen hjälper vid kostnadskalkylering och ruttplanering för alla transporter. Med transportkatalogen online vårdar företaget sina kontakter och med anbudsplattformen säkrar de fasta uppdrag för särskilda rutter och kan på så sätt planera bättre. "Sedan Messenger-funktionen infördes förra året förhandlar vi enkelt om enskilda erbjudanden, vilket är mycket praktiskt", berättar VD:n.

Dessutom har det italienska logistikföretaget genom användningen av TimoCom lyckats öka vinstmarginalen med 15 %. Dessutom har man inte längre några problem med affärspartners som inte betalar. "Sedan vi började arbeta med TimoCom har vi inte längre några inkassoproblem. Vi litar på TimoCom och känner oss säkra och skyddade", berättar han. Men företaget visar inte bara nämnvärda siffror vad gäller ekonomin, utan även vad gäller miljön, enligt Rampinini. "Vår utsläppsberäkning, som genomförts av italienska startup-företaget GreenRouter, visar att vi med TimoCom mellan 2003 och 2004 lyckades sänka våra CO2-utsläpp med 23 % jämfört med tiden mellan 1999 och 2002 när vi ännu inte börjat använda TimoCom". 

När man tittar på Rampinini Ernesto blir det tydligt att alla funktioner i TimoComs transportplattform är meningsfulla och en fördel för transportvardagen och dagsaffärer när man som Mattia Rampinini vet hur de ska användas.

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan