11.07.2023

Papperslösa transporter: Så enkelt är det!

Photo of paper documents


Transportprocesser utan krångligt pappersarbete? Inga problem med den digitala fraktsedeln. Rent tekniskt har så kallad e-CMR varit möjlig sedan länge. I Tyskland och många andra europeiska länder står dock rättsliga hinder i vägen för genomförandet. Den digitala fraktsedeln erbjuder många fördelar, såväl för företag som för miljön. I denna artikel förklarar vi exakt vilka dessa är och hur du kan göra dina transportprocesser mer digitala.

Är du fortfarande på jakt efter rätt verktyg för digitalisering av dina transportprocesser? Upptäck applikationen Transportuppdrag i TIMOCOM Road Freight Marketplace och bli mer digital!

Fraktsedel: Vad är det egentligen?

I Tyskland reglerar den tyska handelslagen vilken information ett åkeri kan begära när en fraktsedel utfärdas. Här föreskrivs också att en CMR-fraktsedel är obligatorisk vid internationella vägtransporter. CMR är en förkortning av det franska begreppet ”Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route”. På svenska betyder det ”konventionen om ett fördrag för internationell godstransport på väg”.

Grundtanken med fraktsedeln är att göra det enkelt, kontrollerbart och rättssäkert att transportera varor. Fraktsedeln ska utfärdas i totalt fyra versioner och finnas tillgänglig hos följande aktörer:

  • Avsändaren
  • Frakten
  • Åkeriet
  • Tullen eller andra myndigheter

Kruxet: I praktiken erbjuder den analoga fraktsedeln rättsligt skydd för transportprocessen, men mängden pappersdokument som krävs gör processen onödigt krånglig.


Spara tid och kostnader? Inga problem!

Den största fördelen med en digital CMR är att man sparar såväl tid som personalkostnader. Jämfört med den analoga fraktsedeln beräknas användningen av e-CMR kunna spara cirka fyra euro per dokument. Bara i Tyskland utfärdas cirka 150 miljoner fraktsedlar varje år, vilket innebär en potentiell besparing på 600 miljoner euro.

Den digitala fraktsedeln ger även följande fördelar:

  • Heltäckande införande skapar gränssnitt till andra digitala system, t.ex. TMS.
  • Möjlighet till dokumentation av skador på fraktgods i realtid.


Digital e-CMR har kommit för att stanna

Även om införandet av e-CMR gör transportprocessen mycket effektivare, har den ännu inte fått stort genomslag. Detta beror å ena sidan på att man först måste investera i den nödvändiga tekniken innan lösningen kan införas. Å andra sidan leder det oklara rättsläget också till bristande acceptans av e-CMR.

I artikel 408 i den tyska handelslagen fastslås visserligen sedan 2013 att fraktsedeln är likvärdig med ett elektroniskt register. Villkoren för utfärdande, medförande och uppvisande av en elektronisk fraktsedel samt för förfarandet för senare införande i en elektronisk fraktsedel måste emellertid fastställas i en förordning. En sådan finns inte.

Trots det verkar övergången till den digitala fraktsedeln komma allt närmare. Under 2019 beslutade Europaparlamentet och Europeiska rådet att användningen av digitala fraktsedlar kommer att vara obligatorisk från 2026.


Papperslösa transportuppdrag i praktiken

Sedan en tid tillbaka kan transportuppdrag utan problem hanteras helt digitalt. Papperslös planering är dock inte lika vanlig som den borde vara. Men varför kommunicera via telefon och fax när allt kan gå mycket smidigare? Med hjälp av digitala verktyg som applikationen Transportuppdrag från TIMOCOM kan du hantera alla dina transportuppdrag digitalt.  På så sätt kommunicerar du inte bara snabbt utan sparar dessutom tid genom att all data behandlas snabbare.

Ytterligare ett fördel: Alla dina transportuppdrag översätts automatiskt till din uppdragstagares språk. Det gör att du enkelt överbryggar språkbarriärer. I applikationen Transportuppdrag fästs dessutom största vikt vid det känsliga ämnet säkerhet. Dina uppgifter skyddas av de strängaste dataskyddslagarna och när uppdrag tilldelas upprättas ett juridiskt bindande avtalsdokument.


Dina fördelar:

  • Behåll överblicken: Alla transportuppdrag lagras centralt och kan hanteras på ett enkelt sätt
  • Kommunicera snabbt: Den digitala hanteringen sparar tid och kostnader
  • Kommunicera tydligare: Inga språkbarriärer eftersom avtalsdokument automatiskt översätts till din affärspartners språk
  • Agera säkert: Dina uppgifter är skyddade och kan lagras i 10 år

Låter det bra? Påbörja i så fall din kostnadsfria testperiod nu och rusta dig inför en digital framtid!

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan