02.06.2023

5 anledningar till varför transportföretag bör använda en fraktbörs

frachtenboerse_nutzen-900x600px-web

Fraktbörser erbjuder speditioner och transportföretag möjligheten att erbjuda sin tillgängliga transportkapacitet och samtidigt söka efter passande frakter. Dessa plattformar är numera mycket vanliga i logistikbranschen och erbjuder många fördelar. Vi berättar här om fem anledningar till varför transportföretag absolut bör arbeta med en fraktbörs.

Har du redan bestämt dig för att använda en fraktbörs, med letar efter den rätta? Då har du hamnat helt rätt hos TIMOCOM. Med det omfattande utbudet på TIMOCOMs marknadsplats optimerar du inte bara dina transport- och logistikprocesser, utan ökar även ditt kapacitetsutnyttjande, undviker tomkörningar, exploaterar nya marknader och sparar värdefull tid. Vad väntar du på?

Ökat kapacitetsutnyttjande

En av de största utmaningarna för transportföretag är att utnyttja sin transportkapacitet på ett optimalt sätt. En fraktbörs erbjuder transportföretag möjligheten att öka sitt kapacitetsutnyttjande och därmed göra sin verksamhet mer lönsam. Genom tillgången till en mängd frakterbjudanden kan transportkapaciteten nyttjas snabbt och effektivt. Ett större kapacitetsutnyttjande möjliggör även bättre planering, långsiktiga uppdrag och stabila affärsrelationer samt bidrar till en förstärkt marknadsposition.


Minska antal tomkörningar

Tomkörningar är ett stort problem inom logistikbranschen. De kan ha en märkbar påverkan på lönsamheten för ett transportföretag eftersom de ökar både de löpande kostnaderna samt är dåliga för miljön.

Genom att koppla samman transportföretag och kunder på en plattform kan tomkörningar minimeras eftersom transportkapaciteten enkelt och effektivt kan anpassas. Genom att aktivt söka returlass eller genom samarbete med andra transportföretag kan tomkörningar undvikas. Ett bra sätt att sänka kostnader samtidigt som det är bra för miljön.


Hitta nya affärspartners

En fraktbörs gör det möjligt för dig att snabbt och enkelt hitta nya kunder och marknader. Genom det stora antalet frakterbjudanden på plattformen kan du även nyttja din transportkapacitet i andra regioner och länder. På så sätt kan du utvidga din verksamhet och skapa nya inkomstkällor.


Tidsbesparing

Sökandet efter en passande frakt kan ta mycket tid. Medan processen tidigare innebar mängder av papper och otaliga telefonsamtal kan transportföretag nu spara tid och resurser genom möjligheten att hitta samt erbjuda frakter online. Genom automatiseringen av processer som uppdragstilldelning, fakturering och dokumentation kan transportföretag optimera sin arbetsprocesser och öka sin effektivitet. Detta gör det möjligt att acceptera fler uppdrag och sänka de löpande kostnaderna. Totalt sett bidrar tidsbesparingen till att transportföretag kan koncentrera sig mer på sin kärnverksamhet och nyttja sin värdefulla tid på ett bättre sätt.


Flexibilitet

Användandet av en fraktbörs ger också transportföretag mer flexibilitet i urvalet och accepterandet av frakterbjudanden. Via online-plattformen kan transportföretag välja mellan en mängd frakterbjudanden och acceptera eller avvisa dessa utifrån sina behov och sin kapacitet.

På så sätt har de möjlighet att planera bättre och samtidigt anpassa sina affärer och sin kapacitet. De kan snabbt anpassa sin kapacitet efter ändrade krav på marknaden, utan att vara anvisade till långsiktiga avtal. Detta bidrar till en större flexibilitet och anpassningsbarhet, vilket leder till en bättre lönsamhet och konkurrenskraft.


Facit

Användandet av en fraktbörs ger åtskilliga fördelar för transportföretag. De kan öka sitt kapacitetsutnyttjande, undvika tomkörningar, hitta nya affärspartners, spara tid och agera flexibelt. Utöver fraktbörsen erbjuder TIMOCOMs marknadsplats även andra applikationer som hjälper till att höja verksamheten till en ny nivå och samtidigt öka lönsamheten.

TIMOCOM erbjuder en lösning för mer transparens och en mer effektiv process i transport- och logistikaffärerna. Med åtskilliga applikationer längs transportkedjan kan du optimera affärerna och öka effektiviteten. Med hjälp av TIMOCOMs gränssnitt kan du enkelt integrera ditt eget TMS-system i TIMOCOMs marknadsplats och på så sätt arbeta ännu mer effektivt. Genom denna integration ökar inte bara transparensen, utan även samarbetet med affärspartners inom transportnätverket blir mycket enklare.

Med TIMOCOMs live-tracking beräknas ETA ut samtidigt som de automatiska statusmeddelanden alltid ger dig information om var din försändelse befinner sig.

  • Hitta passande frakterbjudanden – snabbt och enkelt
  • Digital uppdragsprocess utan en massa papper
  • Undvik köer vid lastkajen genom övergripande tidsfönsterstyrning
  • Optimerat utnyttjande av fordon
  • Minska förvaltningsarbetet genom att du slipper ta fram transportrelevant information upprepade gånger
  • Undvik fel som kan uppstå på grund av användning av olika medier eller manuella inmatningar
  • Information i realtid möjliggör en förutseende planering och styrning av transportkedjan

TIMOCOMs marknadsplats gör det möjligt – testa den nu utan kostnad och upptäck mer än en fraktbörs!

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan