Transportmarknaden 10.10.2023
3

Ekonomisk katastrof: den planerade höjningen av vägavgifter och dess bistra verklighet

En debattartikel av Gunnar Gburek, Head of Business Affairs, TIMOCOM GmbH

truck-toll-increase-900x600px-web (1)

De negativa effekteran av den planerade höjningen av vägavgifter får inte ignoreras eller gömmas bakom lyckta dörrar. 

Den höjning av vägavgifterna i Tyskland som enligt planerna ska träda i kraft den 1 december 2023 är mer än bara en finansiell belastning – det är en ekonomisk mardröm för ryggraden i vår försörjning och vårt näringsliv: vägtransporterna! 

Från slutet av 2023 ska alla lastbilar med en tillåten totalvikt på över 7,5 ton beläggas med en extra avgift för koldioxidutsläpp, utöver den redan gällande vägavgiften. Från 2024 planeras även höjda vägavgifter för ytterligare transportklasser. Dessa åtgärder kommer att få konsekvenser inte bara för transportbranschen utan även för industrin, handeln och konsumenterna. Detta handlar om mer än bara frågan om kostnaderna: det handlar om att bibehålla och utveckla den tyska konkurrenskraften.

En ond cirkel av merkostnader

Den planerade s.k. koldioxidavgiften är inget annat än en ”dold”, politiskt motiverad skattehöjning, vars påstådda sakargument inte har någon som helst förankring i verkligheten. Införandet av en koldioxidavgift, så som den är planerad till den 1 december 2023, kommer att leda till att vägavgifterna för lastbilar nästan fördubblas. En i de närmaste omöjlig ekvation för logistikbranschen som redan gör allt som står i dess makt för att effektivt hantera de stigande kostnaderna. Det ökande trycket på transportföretagen att absorbera en del av de högre kostnaderna genom att minska den egna vinstmarginalen för att bibehålla sin konkurrenskraft är helt oacceptabel. Denna strategi utgör ett tydligt hinder för många företag eftersom transportbranschen redan idag har ytterst små marginaler. Om vinstmarginalen ska belastas ytterligare kommer det oundvikligen att innebära att företagen kommer att ha mindre finansiella möjligheter att investera i viktig framtidsteknik. Investeringar i transportlösningar med mindre utsläpp som ellastbilar och alternativa drivmedel blockeras därigenom, trots att transportföretagen egentligen borde stödjas i sina ansträngningar att öka hållbarheten och inte skoningslöst motarbetas.

Men det är inte allt. Andra, framför allt små och medelstora transportföretag, kommer att gå med förlust till följd av denna extra belastning, och de kommer på lång sikt inte att ha några chanser att överleva på marknaden. Den drastiska konsekvensen blir att de hamnar i en mycket prekär situation när de på nytt får stå för kostnaderna och i vissa fall tvingas de kasta in handduken. En ond cirkel, som med den planerade höjningen av vägavgifterna ytterligare förvärras: den redan svåra situationen förstärks ytterligare utan att någon hänsyn tas till förlusterna!

Den planerade höjningen av vägavgifterna är ett misslyckat styrmedel 

De höjda vägavgifterna lovordas ofta som ett incitamentssystem för att främja miljövänligare transporter. Den tuffa verkligheten visar dock en dystrare bild: den förväntade styreffekten kommer att utebli, av väldigt konkreta anledningar. Den nödvändiga infrastrukturen för alternativa typer av drivteknik är inte tillgänglig i tillräckligt hög utsträckning. Dessutom är de efterfrågade fordonen inte tillgängliga i tillräckligt antal, vare sig under återstoden av 2023 eller under 2024. Med sådana förutsättningar är utsikterna för en framtid med ”grön” logistik tvivelaktiga. Den planerade höjningen av vägavgifterna kommer inte att medföra någon klimatnytta – istället kommer det att orsaka enorma ekonomiska och samhälleliga skador.

En ansvarslös åtgärd med omfattande konsekvenser

Den största delen av vägavgifterna kommer logistikbranschen och de producerande företagen inte att kunna betala själva. De kommer oundvikligen att på ett eller annat sätt att vältras över på (slut-)konsumenterna. En allmän prisökning på varor och tjänster hotar; merkostnaderna kommer att drabba hela befolkningen. Med tanke på den aktuella inflationen blir detta ytterligare en faktor som spär på prisökningarna.

Här måste man leta efter alternativa lösningar för att skydda miljön och inte belasta ekonomin, industrin och samhället med sådana långtgående konsekvenser. Det som står på spel är Tysklands konkurrenskraft och framtidsutsikter, inklusive alla inblandades livskvalitet.

Det är dags att acceptera verkligheten – lastbilstransporter utgör ryggraden i vår ekonomi och vårt samhälle. För att än en gång säga det rakt ut: redan idag är det inga lastbilar som färdas på vägarna utan anledning. Varje körning utgör en transport som bidrar till vårt näringsliv, säkrar vårt välstånd och förser samhället med alla nödvändiga varor. De höjda vägavgifterna kommer inte att leda till några kortsiktiga förändringar av transportsätten. Infrastrukturen för alternativa transportmedel, som tåg och inlandssjöfart, är för närvarande otillräcklig. Behovet av vägtransporter kommer alltså även fortsättningsvis att vara stort. Även när kostnaderna höjs.

Digitalisering inom vägtransporter

Så digitaliserar ni era speditionsprocesser på rätt sätt

Digitalisering inom logistik

Samira Gryzia

Marketing Communications Manager

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som hjälper dig att hålla dig uppdaterad!


Anmälan till nyhetsbrev

Pop-up image - Logistic
Vill du hålla dig uppdaterad i logistikbranschen?

Ta då del av våra spännande logistiknyheter och få nyheter direkt i din inkorg. Bli först med att få uppdateringar om våra nya produkter.

Till toppen av sidan