Transportmarknaden 08.09.2023
2

Digital logistik: Så kan du undvika tomkörningar

Digital logistik: Undvika tomkörningar

Tomkörningar är sedan lång tid ett problem i transportväsendet och har såväl ekonomiska som ekologiska effekter. Under 2021 var nästan 38 procent av de tyska inrikeskörningarna tomkörningar. Det låga kapacitetsutnyttjandet orsakar inte bara högre kostnader utan även onödiga CO₂-utsläpp.

De viktigaste tipsen till det här ämnet hittar du även i vår checklista med tips för att minska antalet tomkörningar. 

Orsaker och bakgrund till tomkörningar

Den snabbt ökande onlinehandeln och den stigande efterfrågan på individuella beställningar har lett till en exponentiell ökning av antalet tomkörningar. Under 2021 tillryggalades nästan 6000 miljoner tomkilometrar på tyska vägar. Flexibla och skräddarsydda leveranser står i fokus, men ställer emellertid logistiken inför enorma utmaningar och leder till delvis tomma lastbilar och tomkörningar efter leveransuppdrag.

Konsolidering och extra last som lösningar

Det finns två tillvägagångssätt att minska antalet tomkörningar och öka transporteffektiviteten: Konsolidering och extra last. Konsolidering samlar försändelser från olika kunder till en gemensam sändning. Detta kan ske tids- eller platsmässigt. Extra last utnyttjar tillgänglig kapacitet i fordon som inte är fullastade för att ta med ytterligare fraktkollin under en planerad rutt.

Miljövänliga lösningar och minskade CO₂-utsläpp

Tomkörningar har inte bara ekonomiska utan även miljörelevanta konsekvenser. Utöver högre kostnader orsakar de även onödiga CO₂-utsläpp. När det gäller ökande efterfrågan på hållbarhet och miljöskydd satsar företag i allt högre grad på miljövänliga lösningar. Användning av fraktbörser kan möjliggöra minskade CO₂-utsläpp på upp till 23 procent och i kombination med integrerade tillämpningar och tjänster bidra till att föreskrifterna i den tyska hållbarhetslagen LkSG uppfylls. 

Effektiva strategier

Genom fraktbörser och andra digitala verktyg kan tomkörningar minimeras och omsättningen ökas. Åkerier, speditionsfirmor och företag med egen fordonspark kan utnyttja tillgängligt lastutrymme optimalt genom att söka passande frakterbjudanden eller erbjuda egen kapacitet. En annan viktig del är det stora nätverk av företag som en fraktbörs tillhandahåller. I en fraktbörs är omdömen och betyggssättningen av andra företag något som skapar förtroende och möjliggör långsiktiga och nya samarbeten.

Undvik tomkörningar tack vare digitalisering 

Genom digitalisering kan tomkörningar för godstrafik på väg reduceras effektivt. Den riktade användningen av innovativa metoder såsom konsolidering, samlastning och digitala plattformar möjliggör en hållbarare och effektivare logistikbransch. Företag har möjlighet att kombinera ekonomiska och ekologiska mål samt att undvika tomkörningar.

Vill du få all viktig information i en översikt? Hämta vår checklista med tips som minskar tomkörningar.

Digitalisering inom vägtransporter

Så digitaliserar ni era speditionsprocesser på rätt sätt

Paula Bongers

Content Marketing Manager

Håll koll på vad som händer!

Anmäl dig här och få relevanta artiklar på regelbunden basis som hjälper dig att hålla dig uppdaterad!


Anmälan till nyhetsbrev

Pop-up image - Logistic
Vill du hålla dig uppdaterad i logistikbranschen?

Ta då del av våra spännande logistiknyheter och få nyheter direkt i din inkorg. Bli först med att få uppdateringar om våra nya produkter.

Till toppen av sidan