11.11.2022

7 tips: Så hittar du nya chaufförer till ditt företag

Haben Sie mit dem Lkw-Fahrermangel zu kämpfen? Wir verraten Unternehmen, wie Sie Fahrer gewinnen können. Jetzt lesen!


Långa köer vid bensinstationer, tomma butikshyllor och stillastående fabriker – lastbilsförarbristen i Storbritannien skapade stor uppståndelse förra året. Men även i Tyskland saknas det ca 45 000 till 60 000 yrkesförare. Det företag kan göra för att hitta bra medarbetare och även binda dessa till verksamheten på lång sikt berättar vi i denna artikel.

Letar du efter en lastbilschaufför till dina transporter med kort varsel? Med Smart Logistics System från TIMOCOM hittar du alltid en affärspartner som passar dig!

Läget skärps

Den växande onlinehandeln och den ökande konsumtionen orsakar allt större varuströmmar och ökande antal transporter. Följden blir ett ständigt tilltagande behov av yrkesförare. Men till skillnad från antalet varor så fortsätter antalet förare att minska. IRU utgår ifrån att det kommer att saknas ca 185 000 lastbilschaufförer 2027.

Orsakerna till denna förarbrist är många. Faktorer som


 • bristande uppskattning,
 • dålig ersättning,
 • tidspress och många övertidstimmar,
 • avsaknad av ca 300 000 parkeringsplatser för lastbilar,
 • dåliga vägar
 • och avsaknad av digitalisering

gör jobbet alltmer oattraktivt för både nya som erfarna förare.


Lyfta fram dold potential

Konkurrensen kring kvalificerade förare är större än någonsin, och för företag blir det allt svårare att hitta bra medarbetare. Följande 7 tips kan hjälpa företag att hitta kvalificerade förare till sin verksamhet.


1. Visa uppskattning och respekt

En avgörande punkt när det gäller förarbrist är bristen på uppskattning från arbetsgivarens sida. För att lyckas locka nya förare måste dessa visas respekt och mötas i sina behov. Man ska då ta hänsyn till följande faktorer:

 • Skäliga arbetstider
 • Skälig lön
 • Säkerhet under arbets- och vilotiderna
 • Chaufförens hälsa
 • Respektfull kommunikation
 • Varaktiga transporter

Den som tar till sig dessa aspekter och kommunicerar dem öppet har goda chanser att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och på så sätt betydligt lättare locka till sig nya förare.


2. Arbeta för en bättre image

Utöver arbetsgivarens uppskattning har även samhällets uppskattning stor betydelse. Yrkets image är dåligt och bilden av lastbilsföraren som uppför sig illa i trafiken eller på rastplatserna är fast rotade i människors sinnen.

Samtidigt så gör majoriteten av föraren ett utmärkt och tillförlitligt jobb. Därför är det viktigt att göra befolkningen medvetna om yrkets relevans. Både arbetsgivare och branschorganisationer har här skyldighet att lyfta fram stora betydelse och på så sätt förbättra yrkets image.


3. Skälig lön och balans mellan arbete och privatliv

Som vi redan nämnt spelar arbetstider och lön en avgörande roll för att locka till sig nya chaufförer. Helgarbete, övertid och övernattningar på rastplatser eller i lastbilen står på förarnas dagordning och orsakar ofta missnöje.

Det är ännu viktigare att förarna får en skälig lön. Kombinerat med bättre arbetstider kommer förarna att vara betydligt nöjdare i framtiden. Ytterligare ett plus med en skälig lön: En studie vid Middlesex University i London visade att en skälig lön för chaufförerna bidrar till ökad säkerhet på vägarna.


4. Skapa säkra arbetsförhållanden

Vägarna är lastbilsförarnas arbetsplats. Brist på parkeringsplatser för lastbilar, smutsiga rastplatser, skadade vägar och en dåligt utbyggd infrastruktur försvårar dock deras arbetsdag. För att skydda förare och last är det därför viktigt att säkerställa säkra parkeringsplatser för förarna. Dessa kan bokas redan i förväg via olika leverantörer som exempelvis Truck Parking Europe och erbjuder vanligtvis rena och moderniserade toaletter och duschar.


5. Arbeta för en bättre digitalisering

Utöver infrastrukturen på vägarna och rastplatserna påverkar även den dåliga digitala infrastrukturen inom logistiken förarbristen på ett negativt sätt. Exempelvis kan man undvika köer och förseningar med rätt navigationssystem. Arbetstiderna kan dokumenteras exakt via en färdskrivare, vilket gör löneberäkningen enklare och mer korrekt. Och även vid dokumentation av viktiga data är det bra att använda sig av digital teknik. Ofta dokumenteras viktiga data för hand på papper eller i Excel-listor. Detta förfarande är dock mycket omständligt och tidskrävande.

Smarta hjälpmedel som Smart Logistics System från TIMOCOM utformar transportprocesserna på ett snabbare, enklare och mer överskådligt sätt. Samtliga steg i ett transportförlopp kan styras och förvaltas centralt i systemet. Fax, Excel-tabeller eller användning av olika system hör därmed till det förgångna och underlättar lastbilchaufförernas arbete avsevärt.


6. Locka nya personer till yrket

Framför allt bland unga människor är jobbet som yrkesförare illa omtyckt. Nya förmågor har dock en stor betydelse för branschen. För att skapa tillväxt är det viktigt att göra utbildningen mer attraktiv, stärka yrkets image och arbeta för mer digitalisering i hela logistikbranschen. Endast så kan man bevisa att det handlar om ett spännande jobb med en framtid. 

Personer från andra branscher ska uppmuntras och deras övergång underlättas. På så sätt ska exempelvis även kvalificerade personer som dock inte har ett EU-körkort få möjlighet att arbeta som lastbilsförare.


7. Erbjuda vidareutbildning

Logistiken är ett föränderligt område. Digitaliseringen och de tekniska framstegen ger en kontinuerlig förvandling inom branschen. Nya trender som Platooning, Green Logistics, Big Data eller autonom körning skapar en osäkerhet för majoriteten av (de framtida) yrkesförarna. Frågor som ”Hur ser jobbet ut i framtiden?” eller ”Kommer yrkesförare ens att behövas i framtiden?” dyker upp.

För att undanröja denna osäkerhet är det viktigt att arbetsgivaren regelbundet uppdaterar sina förare avseende den senaste utvecklingen i branschen och utbildar dem. Med erbjudande om att lära sig fler kvalifikationer visar arbetsgivaren sina chaufförer uppskattning som betalar sig positivt i form av lojalitet gentemot företaget.

Ytterligare en fördel som kommer av fler kvalifikationer är professionellt uppförande gentemot kunder. För även de känner av förändringarna och kommer oftare att välja logistikföretag som hänger med i utvecklingen.


(Ing)en framtid för branschen?

Om samhället och arbetsgivarna beaktar förarnas behov och skapar bättre arbetsförhållanden kan förarbristen undanröjas på inte alltför lång sikt. Teknologiska, ekonomiska och samhälleliga faktorer ger möjlighet att förbättra yrkesförarnas image och på så sätt förbättra yrkets popularitet. Om dessa förändringar genomförs har yrkesbilden potential att som en säker arbetsplats med stor systemrelevans och fordrande extrauppgifter uppleva en verklig tillväxt.

Men oberoende av samhälle och näringsliv kan arbetsgivarna göra ett och annat för att hitta bra medarbetare och binda dessa till verksamheten på lång sikt. Utöver skäliga löner och arbetstider samt möjlighet till fortbildning finns det även en stor potential i digitaliseringen.

Exempelvis kan professionella navigationssystem, färdskrivare eller även smarta hjälpmedel som Smart Logistics System från TIMOCOM underlätta chaufförernas vardag. Smart Logistics System hjälper dig att

 • snabbt hitta passande transporterbjudanden och ledig kapacitet,
 • genomföra uppdrag digitalt och helt utan pappershögar,
 • undvika köer vid lastkajen genom övergripande tidsfönsterstyrning,
 • optimera utnyttjandet av fordon,
 • minska förvaltningsarbetet genom att du slipper ta fram transportrelevant information flera gånger,
 • undvika felkällor som beror på användning av flera olika medier eller manuell inmatning,
 • samt att planera och styra transportkedjan på ett förutseende sätt genom realtidsinformation.

På så sätt erbjuder dig TIMOCOM inte bara möjlighet att digitalisera och optimera hela transportprocessen, utan även att göra dina chaufförer glada. Registrera dig nu och låt dig övertygas!

Ladda ner pressmeddelande
Till toppen av sidan