TimoCom Logo

JavaScript är inte aktiverad för denna webbläsare.

Alla funktioner från sidan kommer inte att fungera fullt ut. För att optimera användandet och komforten, vänligen aktivera JavaScript i dina Internet-inställningar.
TimoCom – Engagemang

TimoCom tar ansvar för miljön och samhället

Miljö

TimoCom & miljön- framtidens trafikplaneringssystem

Miljön

Vi är övertygade att miljöskydd är något att satsa på och ökar därför ständigt vårt engagemang inom detta område. Här finner du ett urval av det vi hittills gjort:

 • Komplett elförsörjning med 100 % förnybara källor (CO2-besparing per år: ca. 400 ton)
 • Minskat strömförbrukningen med 40 % ¹ för hela IT-infrastrukturen
 • Skickar all post CO2-neutralt till hela Europa med Deutsche Post GoGreen
 • Företagsinterna miljödagar och projekttävlingar
 • Elektronisk fax utan pappersförbrukning
 • Använder endast FSC-certifierat papper

Motivationen för oss att vilja arbeta för miljöskydd och hållbar utveckling kommer från vårt dagliga liv. Vi konfronteras ju alla ständigt med miljöförstöring och resursslöseri. Samtidigt kommer det ofta förslag på lösningar, och där har vi helt enkelt lyssnat noga. Vi har etablerat TimoCom på bred ekologisk front och är säkra på att vi kommer nå vårt mål att bli den mest miljövänliga logistikplattformen. Man kan med all rätt säga att medan alla bara pratar om grön logistik, stödjer vi det faktiskt.

Lägre CO2-utsläpp eftersom…


1 Jämförelse mellan år 2008 och 2010

DocStop – för en humanare arbetsplats för yrkesförare

Genom att ta initiativ till bättre medicinsk vård på väg för yrkesförare bidrar DocStop till större trafiksäkerhet på vägarna. För "bara en frisk förare är en säker förare". Som samarbetspartner inom transportbranschen stödjer vi med full övertygelse deras arbete.

DocStop – för en humanare arbetsplats för yrkesförare

Om en förare har akuta besvär eller blir sjuk under en körning kan han eller hon inte "bara gå till läkaren". Men DocStop kämpar sedan 2007 för att detta ändå ska vara möjligt. Runt om i hela Tyskland deltar redan 700 samarbetspartners i projektet, bland annat sjukhus och läkarmottagningar. Varje månad nyttjar 400 förare erbjudandet om att få medicinsk vård när de är på väg. Även utländska förare som kör på de tyska vägarna får information på 23 språk via DocStops hotline.

Projektet ska i framtiden föras in i andra europeiska länder men redan sedan 2013 finns de fyra första "DocStop Info Points" i Padborg, Danmark. Dessa sponsras av det danska transportförbundet ITD. Så här fungerar DocStop: Om en förare får hälsorelaterade problem under en körning ringer hen helt enkelt DocStops hotline, som går via ADAC Truck Service. Hen beskriver kort sina besvär, var hen befinner sig, på vilken sträcka hen kör och får då direkt veta var nästa DocStop-partner och en lämplig parkering finns. Där får föraren omedelbart hjälp av en läkare.

"Vi glädjer oss över den snabba och okomplicerade hjälpen från TimoCom. Detta stöd kommer vi att använda för att inom kort etablera DocStop även utanför Tyskland." säger initiativtagaren till DocStop, Rainer Bernickel, tidigare poliskommissarie och EU-handläggare för trafiksäkerhet.

Statsorden "Bundesverdienstkreuz am Bande"

Rainer Bernickel tilldelas den tyska statsorden

Utmärkelse

Den 15 december 2010 tog Rainer Bernickel emot den tyska statsorden, "Bundesverdienstkreuz am Bande" för sin insats för trafiksäkerhet och yrkesförarnas intressen – särskilt för det framgångsrika arbetet med DocStop-initiativet.

  Till filmen från utdelningen

TimoCom stödjer skolprojektet "Raus aus dem Toten Winkel" ("Bort från döda vinkeln")

Engagemang är väldigt viktigt för oss – och värt att stödja. Därför stödjer vi den ideella organisationen, Round Table, som med skolprojektet "Raus aus dem Toten Winkel" ("Bort från döda vinkeln") informerar för att förebygga olyckor.

TimoCom stödjer skolprojektet

Gång på gång sker tragiska olyckor när lastbilar svänger till höger. Projektet "Raus aus dem Toten Winkel" ("Bort från döda vinkeln") vill, i så många grundskolor som möjligt, ta upp detta i undervisningen med barn i klass 3 och 4. Under den praktiska delen av evenemanget ställs en lastbil med förare på skolgården för att direkt på plats göra barnen uppmärksamma på den döda vinkeln. Därefter ställer sig hela klassen i den döda vinkeln. Sedan får varje barn, en efter en, klättra upp i förarhytten för att själv se att man därifrån inte kan se ett enda av de andra barnen.

Sedan 2006 har mer än 500 sådana evenemang har redan genomförts. Genom att stöda projektet vill vi bidra till att det blir ännu fler.

"Med hjälp av TimoComs donation vill vi vidareutveckla projektet. Därmed kan vi hålla kostnaderna låga och projektet vid liv."

 

TimoCom stödjer skolprojektet

Barn- och ungdomscentret St. Raphael Haus hjälper barn och ungdomar från hela världen

Att tänka stort är något vi gör varje dag. Men vi tittar även närmare på vad som sker i vår omgivning. Därigenom fick vi upp ögonen för en särskilt organisation – barn- och ungdomscentret St. Raphael Haus mitt i Düsseldorf. Här arbetar dagligen 73 medarbetare för att knappt 100 barn och ungdomar, med vitt skilda levnadshistorier, har ett tryggt hem.

Barn- och ungdomscentret St. Raphael Haus, mitt i Düsseldorf. Här arbetar dagligen 73 medarbetare för att knappt 100 barn och ungdomar, med vitt skilda levnadshistorier, har ett tryggt hem.

I de enskilda grupperna lär sig dessa inte bara att leva tillsammans, utan även att bli självständiga. Utflykter, datorkurser eller musikundervisning är viktiga för att ge utbildningskonceptet en helhet, men dessa täcks inte av de statliga medlen. Eftersom även vårt företag sitter i Düsseldorf, vill vi gärna hjälpa till och sponsrar därför en gång om året ett evenemang, så som klättring, dansprojekt eller utflykter i naturen. Dessutom engagerar vi oss även personligen. Vid den årliga vårfesten stödjer medarbetare från TimoCom barnen och ungdomarna direkt på plats.

Om barn- och ungdomscentret St. Raphael Haus: Boendet grundades redan 1851 och står ännu idag för mänskliga och sociala värden. Till dessa hör:

"kärleksfull och mänsklig närvaro, fostran, försörjning, rådgivning, vägledning i många utvecklings- och livssituationer, krishantering och socialt grupparbete."

Oberoende av nationalitet eller tro – barn- och ungdomscentret Sankt Raphael Haus är öppet för alla barn som inte får tillräckligt stöd i livet.

 

TimoCom stödjer barn- och ungdomscentret St. Raphael Haus i Düsseldorf

Ansvar för medarbetare
TimoCom Medarbetare - Ansvar för medarbetare

Medarbetare

TimoCom lägger stort värde i att alla medarbetare har en god relation till varandra. Dessutom erbjuder vi våra medarbetare goda arbetsförhållanden och bra utvecklingsmöjligheter. Därtill räknas bl.a. följande:

 • En tysk arbetsgivarfinansierad tilläggspension och goda sociala förmåner
 • Regelmässiga hälsodagar med frivilliga hälsokontroller genom företagsläkaren
 • Workshops och träningssessioner
 • Högre poster blir i regel internt tillsatta
 • Evenemang arrangeras utanför arbetet, såsom sport- eller språkkurser och firmafester

Hos TimoCom arbetar för närvarande mer än 400 medarbetare från över 24 olika länder. Denna internationella atmosfär, med olika mentaliteter och erfarenheter, är för oss väldigt berikande och något vi inte vill sakna.

Därutöver erbjuder vi medarbetare utan erfarenhet en säker utbildning. Vårt utbildningskoncept är i ordets sanna bemärkelse "utmärkt". I slutet av 2009 fick TimoCom ett "Zertifikat für Nachwuchsförderung" (certifikat för främjande av unga framtidslöften) av den tyska arbetsförmedlingen.

Jag godkänner att cookies från den här sidan används till analys, personifierat innehåll och reklam.