Utmärkt med kvalitetsmärke

Använd TIMOCOMs märken för att visa att du är pålitlig och tar ansvar.

TIMOCOM ID TIMOCOM Cash Care TIMOCOM Green We Can
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA
"Ett TIMOCOM-ID på vår hemsida väcker förtroende hos våra uppdragsgivare - precis som ett kvalitetssigill. Detta har redan gett oss många uppdrag.
Andy Verstrepen, Cargoliner Belgium BVBA

Det är ett faktum: TIMOCOM-kunder hittar lättare nya affärspartner. För på transportmarknaden är kundnumret numera, i överförd betydelse, ett kvalitetssigill. Anledningen till detta är att i egenskap av Europas största transportplattform arbetar TIMOCOM hårt för säkerheten och kontrollerar alla kunder noga. Visa att du är pålitlig genom att visa ditt TIMOCOM-ID på ditt företags hemsida.

Hur får du in ditt TIMOCOM-ID på din hemsida?

Jo, helt enkelt för att Ring TIMOCOMs kundtjänst på +49 211 88 26 88 26 så får du ett e-postmeddelande med HTML-koden för ditt personliga TIMOCOM-ID.

Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.
Med TIMOCOMs CashCare-märke på vår hemsida visar vi vad som gäller, för om det skulle behövas tar TIMOCOM hand om våra fordringar.
Alfred Pesendorfer, All Fred Logistics sp. zo .o.

Om betalningen uteblir kan det snabbt få effekter som hotar hela verksamheten. Så långt behöver det dock inte gå: Med TIMOCOMs CashCare-märke får dina betalningsanspråk mer tyngd.

Mer

Vår inkassotjänst är värd dina pengar!

Kunder med dålig betalningsmoral är en fara för alla företag. Därför kliver vår TIMOCOM-advokat Alexander Oebel och hans team in vid eventuella problem med försumliga betalare. De står alla vid TIMOCOM-kundernas sida vid indrivning av fordringar och lyckades t.ex. under 2015 i 89 procent av alla fall att hjälpa fordringsägarna med deras pengar. Vår inkassoavdelning har dessutom ytterligare en bieffekt: Många "svarta får" blir avskräckta redan i förväg och försöker därför inte ens bli medlemmar.

Tillsammans når vi alltid målet

 • Inkassotjänst sedan 2003 (med officiellt myndighetstillstånd).
 • Kompetent rådgivning och stöd.
 • Du får alltid prata med medarbetare som talar ditt modersmål.
 • Konsekvent och snabb indrivning av utestående fordringar.

Använd vår inkassotjänst. För vårt inkassoarbete beräknar vi en bearbetningsavgift på bara 15,00 €. Framgångspremien, som redan inkluderar bearbetningsavgiften, beräknas endast om indrivningen lyckas. Denna premie följer den tyska lagstadgade ramen för avgifter.

Digitalt avtal för TIMOCOMs CashCare-märke

 1. TIMOCOM erbjuder tjänstemottagaren TIMOCOMs CashCare-märke som logotyp för kostnadsfri användning på fakturor, betalningspåminnelser och i e-postsignaturer samt som HTML-kod för användning i och visning på hemsidor. Tjänsten får endast användas av företagare som har ett aktuellt affärssamarbete med TIMOCOM och tillgång till ett aktivt TIMOCOM-ID.
 2. Märket är tänkt att underlätta indrivningen av utestående fordringar och påskynda betalningsprocessen.
 3. TIMOCOM har rätt att säga upp detta avtal utan vidare förklaring om
  1. märket används i strid med gällande regler eller publiceras i annan form än vad som anges nedan
  2. tjänstemottagaren manipulerar eller på något sätt förändrar källkoden
  3. märket används på hemsidor eller i dokument i avsikt att misskreditera företaget TIMOCOM och/eller dess tjänster eller skada TIMOCOMs upphovsrättigheter eller på ett sätt som står i strid med gällande lagstiftning eller god sed.
 4. Om tjänstemottagaren bryter mot någon av bestämmelserna under punkt 3 förbehåller sig TIMOCOM uttryckligen rätten att ställa skadeståndsanspråk i motsvarande omfattning.
 5. Båda parterna kan när som helst säga upp avtalet utan att ange något skäl senast den femtonde eller sista dagen i varje månad. Användarrätten upphör under alla omständigheter samtidigt som affärssamarbetet mellan tjänstemottagaren och TIMOCOM eventuellt upphör.

Lägg bara till märket i all din företagskommunikation

 • Ge dina betalningsanspråk mer tyngd.
 • Upplev fördelarna med TIMOCOMs internationella kravhantering.
 • Dra nytta av vår effektiva service, vårt effektiva arbetssätt och vår internationella kompetens.
 • Utnyttja möjligheten - vår service har en genomsnittlig framgångskvot på över 87 procent 1,2.
 1. Vid användning av inkassoservicen TIMOCOM CashCare
 2. jämfört med framgångskvoten för andra inkassoföretag, där snittet ligger på 50 procent (se www.inkasso.de)
Sänd ut tydliga signaler redan på hemsidan med vårt märke!

Kopiera html-koden till önskat ställe på din hemsida. Om du behöver hjälp, vänd dig till företagets webbansvariga.

TIMOCOM Cash Care
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG
"Grön logistik har fått en strategisk betydelse för företag och har blivit till en fråga om konkurrensförmåga. Med "Green we can"-märket visar jag offentligt att vi kör miljövänligt."
Willi Kellershohn, SPEDITION KELLERSHOHN GmbH & Co. KG

TIMOCOM-kund? Utmärkt!

Som TIMOCOM-kund visar du nämligen att du gör dina affärer på ett miljömedvetet sätt. Med vår transportplattform undviker du redan från start onödiga och miljöskadliga tomkörningar.

Och det får du nu grönt på vitt från oss! Visa alla dina uppdragsgivare att du inte bara är en tillförlitlig partner när det gäller logistik utan att du även tänker på miljön.

Mer

Avtal avseende "Green we can"-märket

Du får gärna använda TIMOCOMs "Green we can"-logga på din hemsida och på så sätt besegla din miljömedvetenhet. Innan du kan använda TIMOCOMs auktoriserade HTML-källkod på din hemsida måste du godkänna följande avtal.

 • TIMOCOM ställer HTML-koden för "Green we can"-märket till tjänstemottagarens förfogande utan avgift. Tjänstemottagaren har befogenhet att använda koden i och visa märket på sin hemsida.
 • Green we can-märket är avsett att främja miljömedvetenheten och ska gynna efterfrågan på miljövänliga produkter.
 • TIMOCOM har rätt att säga upp detta avtal utan vidare förklaring om
  1. Green we can-märket används i strid med gällande regler eller publiceras i annan form än vad som anges nedan
  2. tjänstemottagaren manipulerar eller på något sätt förändrar källkoden
  3. Green we can-märket används på hemsidor i avsikt att misskreditera företaget TIMOCOM och/eller dess tjänster eller skada TIMOCOMs upphovsrättigheter eller på ett sätt som står i strid med gällande lagstiftning eller god sed.
 • Om tjänstemottagaren bryter mot någon av bestämmelserna under punkt 3 förbehåller sig TIMOCOM uttryckligen rätten att ställa skadeståndsanspråk i motsvarande omfattning.
 • Båda parterna kan när som helst säga upp avtalet utan att ange något skäl senast den femtonde eller sista dagen i varje månad.
Lägg in vårt miljömärke "Green we can" på din hemsida!

Kopiera html-koden till önskat ställe på din hemsida. Om du behöver hjälp, vänd dig till företagets webbansvariga.

TIMOCOM Green We Can
Till toppen av sidan