skip navigation
25.07.2019

TIMOCOMs transportbarometer: Konjunkturnedgång påverkar transportbranschen

Europeiska länder med stor export värst drabbade

Erkrath, Tyskland, 25.07.2019 – Tyskland, Frankrike och Benelux-länderna är de länder som berörs mest av den aktuella globala konjunkturnedgången. Det visar de aktuella siffrorna i TIMOCOMs transportbarometer, med vilken IT-företaget kvartalsvis dokumenterar utvecklingen av transporttillgång och transportefterfrågan i Europas största fraktbörs.

– Den amerikanska regeringens protektionistiska finanspolitik hämmar den globala handeln, vilket i sin tur minskar exporten, säger David Moog, Business Analyst hos TIMOCOM.
Dela på...

Antalet frakterbjudanden som annonserats ut via TIMOCOM från början av april till slutet av 2019 är 20 procent färre än samma tid förra året. – Den amerikanska regeringens protektionistiska finanspolitik hämmar den globala handeln, vilket i sin tur minskar exporten. Exportinriktade länder som Tyskland, Frankrike och Benelux-länderna berörs mest av denna utveckling, säger David Moog, Business Analyst hos TIMOCOM.

Under det andra kvartalet lades totalt 21 817 710 erbjudanden upp via ”Smart App Frakt”, en app där företag kan annonsera ut och hantera sina transporterbjudanden på fraktbörsen. Denna siffra låg på 27 565 605 samma kvartal förra året. Störst var nedgången i fråga om transport av industri- och insatsvaror, bland annat från leverantörsindustrin, förklarar Moog.


Även förestående Brexit har bidragit till krisen. – Under det första kvartalet ökade transportmängderna till Storbritannien tydligt till följd av ökade lagerbestånd, medan vi nu upplever ett kraftigt ras, berättar Moog. Enligt TIMOCOM sjönk exporten från Europa till Storbritannien med 56 % under det andra kvartalet 2019 jämfört med det första.


Exportutvecklingen i Sydeuropa går helt emot denna trend. I Italien, Spanien, Portugal och Grekland transporterades betydligt fler varor till andra europeiska länder än samma kvartal förra året och ökningen mellan april och juni låg på 21 %. – I dessa länder är frukt- och grönsakssäsongen i full gång, förklarar Moog.


Med transportbarometerns analysinstrument analyserar IT-företaget kvartalsvis utvecklingen av transporttillgång och transportefterfrågan i den fraktbörs som är integrerad i TIMOCOM:s Smart Logistics System. TIMOCOM är med 130 000 användare och upp till 750 000 internationella lastrums- och frakterbjudanden dagligen det största digitala systemet för godstransporter på väg i Europa

Till toppen av sidan