skip navigation
14.02.2020

TIMOCOM:s transportbarometer: Tyskland försvagas, Italien är utbrytare

Europeisk konjunktursvacka – totalt 8,3 % tillbakagång under hela 2019

Erkrath, Tyskland, 11.02.2020 – Under det gångna året kunde de italienska logistikerna glädjas åt tydlig tillväxt: ”För Italien noterar vi en ökning med 16 procent mer frakter jämfört med föregående år”, rapporterar TIMOCOM:s Business Analyst Tilman Fecke. Och detta går helt emot trenden. För den just färdigställda årsöverblicken i TIMOCOM:s Transportbarometer är allt annat än positiv. 2019 blev det en tillbakagång av frakterbjudanden på 8,3 procent i Europa jämfört med föregående år. 2018 slutade med ett plus på 5 procent jämfört med 2017.

Den svagare konjunkturen har påverkat logistiken under det gångna året. Detta resultat återspeglas i årsöverblicken i TIMOCOM:s Transportbarometer. 2019 noterade branschen en tillbakagång av frakterbjudanden på 8,3 procent i Europa jämfört med 2018.
Dela på...

Det plus som den italienska transportbranschen uppvisat tillskriver experten Fecke en ökad efterfrågan på konsumentvaror. ”Som vi ser det är det mycket realistiskt att handelspolitiska faktorer drivit på exporten av produkter från Italien. Dit räknas Storbritanniens Brexit eller importtullarna i USA på kinesiska produkter”, förtydligar Tilman Fecke. En indikator på detta är att Storbritanniens utträde ur EU har haft stark inverkan på transportbranschen i Europa. De 44 europeiska länder som finns registrerade i Transportbarometern ökade sina frakterbjudanden till Storbritannien med 15 procent från 3:e till 4:e kvartalet 2019.

 

Även antalet exporter från Tyskland till Storbritannien ökade under 4:e kvartalet med ca 11 procent jämfört med 3:e kvartalet. Om detta säger Business Analyst Fecke följande: ”Beslutet att skjuta på Brexit tre månader till slutet av januari 2020 stödjer slutsatsen att ökningen hänger ihop med den politiska utvecklingen.”

 

Denna kortsiktiga utveckling har, när allt kommer omkring, dock inte haft någon inverkan på den övergripande trenden: Antalet frakter från Tyskland till andra länder minskade med 12 procent under föregående år jämfört med året före. ”Konjunkturavkylningen har större påverkan på Tyskland som stark exportnation. Det visar den påtagliga tillbakagången jämfört med den totala europeiska utvecklingen tydligt”, kommenterar TIMOCOM:s talesperson Gunnar Gburek utvecklingen. Dessutom: ”Om den negativa trenden kommer att fortsätta i år får vi se – men det är inte osannolikt”, säger Gburek avslutningsvis.

 

Med  transportbarometern analyserar IT-företaget TIMOCOM sedan 2009 utvecklingen för transportutbud och -efterfrågan i de smarta apparna Frakter och Lastrum som finns integrerade i Smart Logistics System. Över 130 000 användare genererar på detta sätt dagligen upp till 750 000 internationella frakt- och lastrumserbjudanden. Systemet hjälper de över 43 000 TIMOCOM-kunderna att smart, säkert och enkelt nå sina logistiska mål.

Till toppen av sidan