skip navigation

Coronavirus: Så kan produktion och handel klara flaskhalsar i lastrumskapaciteten

Coronaviruset påverkar transportkapaciteten i hela Europa: Efterfrågan på lastrum och gods från Europa ökar.

Dela på...
31.03.2020

Coronavirusets utbredning påverkar godstrafiken i Europa allt mer. Transportbarometern från FreightTech-företaget TIMOCOM noterar just nu en kraftig ökning av internationella frakterbjudanden.

För en säker drift av verksamheten gäller det att redan i förväg utarbeta leverans- och försörjningsvägar på ett så diversifierat sätt som möjligt. Genom olika handlingsalternativ kan flaskhalsar undvikas.
Dela på...

På grund av den ökade efterfrågan på hållbara livsmedel och förbrukningsvaror finns det just nu internationellt en efterfrågan på transportkapacitet som är större än vanligt. Utöver det har vi de annalkande helgdagarna som kommer att förvärra situationen ytterligare. Producenter från industri och handel ska förbereda sig på flaskhalsar för lastrum redan nu.

 

Enbart förarbristen i logistikbranschen har under många år orsakat flaskhalsar i godstrafiken vid säsongstoppar. Coronavirusets effekter förstärker denna effekt ytterligare. Detta visar även data från TIMOCOMs transportbarometer:

På det hela taget kunde man i januari och februari i år konstatera ett ökat antal frakterbjudanden i hela Europa. Jämfört med januari 2019 ökade behovet med 9 procent. I februari 2020 ökade detta värde ytterligare så att det lades in 13 procent fler frakter i TIMOCOMs Smart Logistics System än under samma period 2019.

Om man tittar på Italien, som är det land i Europa som hittills drabbats värst, så bekräftas trenden av coronavirusets påverkan: I januari 2020 registrerades här 11 procent fler frakter med (lastnings- och) lossningsort i Italien jämfört med samma månad föregående år. I februari 2020 ökade detta värde ytterligare så att det lades ut 34 procent fler frakter med lastnings- eller lossningsplats i Italien än under samma period föregående år. Under de första veckorna i mars månad såg man samma tendens: Under många dagar är antalet frakter redan nu betydligt högre än jämfört med mars 2019: Importen av varor till Italien med vägburen godstrafik har här jämfört med samma tid föregående år ökat med 24 procent de första tio dagarna och exporten med 8 procent.

Enligt experterna hos IT- och dataspecialisten TIMOCOM leder de tillsvidare uteblivna varorna från Kina till en ökad efterfrågan på produkter från Europa. Dessutom har handeln bland annat uppmanat livsmedelsleverantörer att tillhandahålla större mängder livsmedel och förbrukningsvaror. I de tyska förbundsländerna Bayern och Nordrhein-Westfalen lättade man tillfälligt på det gällande körförbudet för lastbilar på söndagar för att undvika flaskhalsar för transporter och leveranser samt varubrist som en följd av coronaviruset. Denna åtgärd ska nu utvidgas till hela landet. 

Om trenden fortsätter kommer efterfrågan på lastrum att öka ytterligare under vecka 15 och 16 på grund av helgdagarna och den till följd av detta förkortade arbetsveckan.

Diversifierade leverans- och försörjningsvägar säkrar driften av verksamheten 

Hur ska företag från industri och handel hantera den aktuella situationen?

Som ett första steg är det viktigt att bevara klarhet och transparens kring de olika nivåerna i leveranskedjan längs med värdekedjan. Här ska följande beaktas: Vilka material, råämnen eller (bygg-)komponenter behövs för vilka produkter och i vilken omfattning? Hur många och vilka kunder berörs? Vilka leverantörer är involverade i processen och i vilken utsträckning berörs de av flaskhalsar i kapaciteten? Vilka alternativ finns det för närvarande?

För en säker drift av verksamheten gäller det att redan i förväg utarbeta leverans- och försörjningsvägar på ett så diversifierat sätt som möjligt. Genom olika handlingsalternativ kan flaskhalsar undvikas. Logistikansvariga ska därför reagera proaktivt på den aktuella utvecklingen och identifiera potentiella effekter på sin leveranskedja för att vid behov ha alternativ redo med kort varsel.

Här kan Smart Logistics System från TIMOCOM vara en hjälp. När till exempel ens vanliga speditör inte har kapacitet för fler transporter kan företag med bara några klick via Smart App Lastrum hitta en pålitlig partner bland över 43 000 kontrollerade företag på spotmarknaden. Över 130 000 användare genererar här dagligen upp till 750 000 internationella frakt- och lastrumserbjudanden.


 

Bildkälla ©stock.adobe.com_WavebreakmediaMicro

Till toppen av sidan