skip navigation

Nyheter

Här hittar du alla bidrag till teman kring logistik- och transportbranschen.
Hårddisk med kartong längs kanten och ett chip i mitten med ett flygplan, en lastbil, en gaffeltruck, en karta och ett stoppur
31.01.2022

De främsta logistiktrenderna för 2022

Logistikbranschen har tuffa år bakom sig. Den tilltagande globaliseringen och de världsomspännande varuströmmarna som följer med utvecklingen har lett till en ökad efterfrågan på logistiska tjänster. På grund av flaskhalsar i produktionen, försenade leveranser och containerköer har trycket på branschen ökat ytterligare under 2021.

Läs vidare >
Inkassomedarbetarna Julian van Achter, Geoffrey Bladier och Denise Becht erbjuder rådgivning, hanterar tvister och hjälper TIMOCOM-kunder att få betalt.
17.11.2020

Intervju med TIMOCOM:s inkassomedarbetare

TIMOCOM erbjuder sedan många år en inkassoservice till kunderna och fungerar som tillförlitlig partner i samband med obetalda fakturor. I den här bloggartikeln låter vi TIMOCOM:s inkassoteam komma till tals och ge en inblick i sitt dagliga arbete i den internationella logistikbranschen. En sak är tydlig: Arbetet är ibland häpnadsväckande, sällan irriterande, men under alla omständigheter spännande och omväxlande. Geoffrey Bladier, Denise Becht och Julian van Achter låter oss ta del av deras erfarenheter, reder ut en och annan fördom och visar hur man lyckas med jobbet genom att använda diplomati och förståelse för affärslivet.

Läs vidare >
En kvinna kontrollerar sina fakturor avseende försenade betalningar.
13.10.2020

De sju vanligaste frågorna om inkasso inom logistik

Ordern har levererats och fakturan har skickats. På kontot har det dock inte kommit in någon betalning.

Ett sätt att hantera försumliga betalare är att anlita en inkassotjänst. Detta är dock förknippat med många oklarheter.

I detta meddelande besvarar vi de sju vanligaste frågorna som många ställer sig innan de ger oss ett inkassouppdrag.

Läs vidare >
En revisor betalar utestående fakturor.
16.09.2020

Vad gör man med obetalda fakturor? Dina rättigheter och skyldigheter vid betalningsförsening enkelt förklarat.

Ordern har levererats och fakturan har skickats. På kontot finns dock ingen betalning och du väntar på dina pengar?

År 2011 trädde ett EU-direktiv i kraft i syfte att påskynda betalningstrafiken. I detta regleras på EU-nivå vad som gäller i samband med betalningsförseningar i varje land.

Här får du veta mer om vad du kan göra vid uteblivna betalningar, när du ska kontakta ett inkassoföretag och vem som betalar inkassoavgifterna.

Läs vidare >
Efterfrågan på lastrum och gods från Europa ökar.
31.03.2020

Coronavirus: Så kan produktion och handel klara flaskhalsar i lastrumskapaciteten

Coronavirusets utbredning påverkar godstrafiken i Europa allt mer. Transportbarometern från FreightTech-företaget TIMOCOM noterar just nu en kraftig ökning av internationella frakterbjudanden.

Läs vidare >
27.02.2020

Corona-virus: Hur ska man hantera transporter från och till Italien?

Erkrath, Tyskland, 27-02-2020 – Corona-viruset har nått Europa. Framför allt i Italien ser man nu en ökning av antalet personer som smittats av SARS-CoV-2 /COVID19. Det som transportköpare, speditörer och åkerier ska tänka på vid transportuppdrag in i och ut från drabbade regioner, hur ni bäst förhåller er vid tveksamma situationer får ni veta här*.

Läs vidare >
Till toppen av sidan