Via lägg in frakterbjudande och översikt frakterbjudanden kan du hitta och lägga in alla typer av gods. Som uppdragsgivare kan du så detaljerat som möjligt beskriva det du behöver ha transporterat genom att ange varuslag, längd, vikt samt lastning- och lossningsplats. På det sättet gör ni det enklare för de som söker efter fraktuppdrag att ta kontakt med er. Detta eftersom de använder sig av resultatlistan över tillgängliga frakterbjudanden för att så snabbt som möjligt hitta frakt för ledigt lastutrymme. Genom att klicka på ert erbjudande så visas era kontaktuppgifter och den som är intresserad av uppdraget kan då ta kontakt med er direkt.