TIMOCOM Logo

JavaScript är inte aktiverad för denna webbläsare.

Alla funktioner från sidan kommer inte att fungera fullt ut. För att optimera användandet och komforten, vänligen aktivera JavaScript i dina Internet-inställningar.
"Vi finns där för dig när det krisar!"

Advokat Alexander Oebel

Director Debt Collection & Legal Affairs

Advokat Alexander Oebel, Director Debt Collection & Legal Affairs, TIMOCOM

Vår inkassotjänst ger valuta för pengarna!

Kunder med dålig betalningsmoral är en fara för alla företag. Därför kliver vår TIMOCOM-advokat Alexander Oebel och hans team in vid eventuella problem med försumliga betalare. De står alla vid TIMOCOM-kundernas sida vid indrivning av fordringar och lyckades t.ex. under 2016 i 89 procent av alla fall att hjälpa fordringsägarna med deras pengar.

Vår inkassoavdelning har dessutom ytterligare en bieffekt: Många "svarta får" blir avskräckta redan i förväg från att använda transportplattformen och försöker därför inte ens bli medlemmar.

Tillsammans når vi målet

  • Inkassotjänst sedan 2003 (med officiellt myndighetstillstånd)
  • Kompetent rådgivning och stöd
  • Du får alltid prata med medarbetare som talar ditt modersmål
  • Konsekvent och snabb indrivning av utestående fordringar

Använd vår inkassotjänst. Förutom en fast bearbetningsavgift på 20,00 € tar vi endast ut en avgift för framgångsrikt resultat. Denna summa beräknas på kravets totala belopp. Denna inkassoavgift följer den tyska lagstadgade ramen för avgifter.


Klicka på knappen för att beräkna den resultatbaserade avgiften.

Avgiftsberäknare

Mega Pol Trans satsar på TIMOCOM Inkasso International

Effektiv hjälp med uteblivna betalningar

Erkrath, Tyskland, 6 sep. 2017 – Transportföretaget Mega Pol Trans från Polen har många olika affärsrelationer i praktiskt taget hela Europa: De kör till Ungern, Tyskland, Italien, Belgien, Nederländerna och Tjeckien – allt beroende på vart transportuppdraget tar dem. Det finns många rutter, kunder likaså – och därmed också vissa fall då de tar hjälp av TIMOCOM Inkasso International. Med stora transportvolymer ökar nämligen också risken för betalningsproblem.

 Mer...  Göm

Avslutade transporter, obetalda räkningar

Eliza Wyrwich arbetar på avdelningen för bokföring, fakturor och inkasso på Mega Pol Trans i Pila. ”När det handlar om pengar blir det aldrig långtråkigt. I stället är det rena rama känslostormen. När vi levererar en transporttjänst utgår vi i regel ifrån att vi också får betalt i tid efter att vi har lämnat av varorna. Och betalningsfristen är dessutom väldigt lång. Men det fungerar tyvärr inte alltid”, säger Eliza. Uteblivna betalningar utgör ett stort problem för transportföretaget: De löpande kostnaderna för verksamheten är väldigt höga och om sådana utestående skulder hopar sig kan det i värsta fall leda till ekonomiska förluster och i slutändan till att företaget går i konkurs. ”Man måste alltid noga överväga om det lönar sig att driva in skulden på juridisk väg: Det kostar en hel del och tar ofta väldigt lång tid. Vi vårdar kontakterna med kunderna, men ingen jobbar gratis och alla förväntar sig att få betalt för det arbete de lägger ner. Vi börjar alltid med att ringa och mejla för att be dem reglera skulden. Om det inte hjälper och fordran är obestridd, kontaktar vi TIMOCOM Inkasso International. Vi har stor erfarenhet av samarbete med TIMOCOM, för vissa månader överlämnar vi faktiskt flera inkassouppdrag till TIMOCOM. Vi uppskattar verkligen den här tjänsten, eftersom de lyckas driva in upp till 90 procent av skulderna. Dessutom är detta en fråga om att väga kostnader mot varandra: Om beloppet är stort och det går att lösa ärendet utanför domstol, så lönar det sig att utnyttja den här möjligheten. På så sätt sparar vi både tid och pengar. Om beloppet är litet ligger det ännu mer i vårt intresse att inte generera några ytterligare kostnader. Och eftersom TIMOCOM Inkasso International inte är dyra är det verkligen ett optimalt sätt att driva in skulden eller få information om huruvida det övertaget finns någon möjlighet att få in de pengar de är skyldiga”, säger Eliza.

Lyckat samarbete med TIMOCOM

TIMOCOM Inkasso International, under ledning av TIMOCOMs bolagsjurist Alexander Oebel, träder in när följande två krav uppfylls: För det första att betalningsfristen har löpt ut och för det andra när kundens alla försök inte gett önskat resultat. Alexander och hans team har nära kontakt med fordringsägaren, så att denne kan följa framstegen i ärendet. Snabb hantering, tillgång till en stor informationspool och erfarenheterna inom TIMOCOM Inkasso International gör det möjligt att antingen genast driva in fordran eller fastställa mest lämpliga sätt att gå vidare om det inte går att få in betalningen på detta sätt. ”Det är väldigt viktigt, eftersom hanteringen av fordringar är en av de mest betydelsefulla delarna av ett företags verksamhet. Det är inte värt det att försöka lösa problemen själv. Priset för den sortens vårdslöshet kan vara väldigt högt”, säger Eliza.

Följderna av sena betalningar

Effektiviteten inom TIMOCOM Inkasso International vilar på en enkel mekanism: Om den betalningsskyldige, trots uppmaningar från motparten och TIMOCOMs ansträngningar, inte är beredd att reglera fordran, förlorar han tillgången till TIMOCOMs plattform. Det är ett sätt att ta tillvara affärsintressena för över 127 000 TIMOCOM-användare. TIMOCOM lägger stor vikt vid att affärerna ska gå rätt och riktigt till. För ett oärligt företag kan det vara väldigt smärtsamt, men det är en disciplinär åtgärd för att tvinga alla som använder transportplattformen att göra rätt för sig. I slutändan bidrar den här åtgärden till att upprätthålla den höga standarden på TIMOCOM-plattformen.

Transportplattformen har internationell prägel. För Eliza Wyrwich är det väldigt viktigt, eftersom alla otrevliga ärenden sköts av experter – på hennes modersmål och utan att behöva blanda in utländska advokater. TIMOCOM Inkasso International fungerar som en extra avdelning inom Mega Trans Pol, som ser till att alla ärenden fungerar som de borde”, förklarar hon. Eliza går hem från jobbet ungefär klockan fyra, men har huvudet fullt med saker som fortfarande behöver göras och schemat för nästa dag – för man kan säga att transportbranschen aldrig sover. Tack vare Inkasso International från TIMOCOM har hon dock ett problem mindre att oroa sig över.

Inkasso– Success Story

Känslan av att inte stå ensam

Transportlexikon – svar och information omkring temat: „transport“

Jag godkänner att cookies från den här sidan används till analys, personifierat innehåll och reklam.