TIMOCOM Logo

JavaScript är inte aktiverad för denna webbläsare.

Alla funktioner från sidan kommer inte att fungera fullt ut. För att optimera användandet och komforten, vänligen aktivera JavaScript i dina Internet-inställningar.

TimoCom med nya produkten TC Transport Order®

Transportplattformen blir transaktionsplattform

TIMOCOM Pressmeddelanden – Aktuell information

Det "digitala handslaget" symboliserar den centrala uppdragshanteringen av transportuppdrag med TC Transport Order® direkt i TimoComs transportplattform.

Erkrath, 9/5-2017 – Hemligheten är ute: TimoCom utvidgar den största transportplattformen i Europa med ett nytt program! Från och med lanseringen i sommar möjliggör TC Transport Order® en helt digital transaktion på plattformen för de över 120 000 TimoCom-användarna. Med denna milstolpe skapar TimoCom ett grundläggande mervärde vad gäller digital processoptimering för dina kunder.

Med det nya programmet hanterar affärspartners för första gången sina transportuppdrag direkt i TimoComs plattform, vilket gör den digitala sammankopplingen mellan uppdragsgivare och uppdragstagare betydligt mer effektiv. "Införandet av TC Transport Order® bidrar markant till den digitala utvecklingen av transportplattformen. För våra kunder innebär det framför allt en tydlig tidsvinst samt stora processkostnadsbesparingar tack vare genomgående digitala förlopp och tack vare att man slipper byta medium", förklarar Gunnar Gburek, TimoCom Company Spokesman.

Hantera transporter digitalt och förvalta uppdrag centralt
Med transportförfrågan i TC Transport Order® är det möjligt för uppdragsgivarna att fråga efter transporter parallellt hos flera partner – i realtid och till dagsaktuella priser. Bland alla erhållna erbjudanden är det sedan bara att välja det bästa. De potentiella leverantörerna får genom de konkreta förfrågningarna en chans till extra affärer. Med "digitalt handslag" hanteras affärerna sedan i uppdragsförvaltningen i TC Transport Order®. Där har båda affärspartners en översikt över alla sina transportuppdrag och deras status. De kan när som helst förvalta dessa centralt i TimoComs plattform för den egna organisationen. Dessutom får TimoComs användare i framtiden upplysningar om relevanta förlopp – även dessa direkt i transportplattformen.

Från början av juli optimerar TC Transport Order® affärshanteringen mellan fraktförare, speditörer och befraktande företag och ger därmed en frisk fläkt i det dagliga arbetet med TimoComs transportplattform.

Presskontakt

Communications

TIMOCOM GmbH

Timocom Platz 1

DE-40699 Erkrath

+49 211 88 26 59 24
Jag godkänner att cookies från den här sidan används till analys, personifierat innehåll och reklam.