TIMOCOM Logo

JavaScript är inte aktiverad för denna webbläsare.

Alla funktioner från sidan kommer inte att fungera fullt ut. För att optimera användandet och komforten, vänligen aktivera JavaScript i dina Internet-inställningar.

Nyhet! Tjänsten TimoCom Identify hjälper till vid kontroll av affärspartners

TimoCom utökar sin säkerhetsoffensiv

Düsseldorf, 2012-03-27. Säkerhet är en absolut nödvändighet vid affärer som görs via onlinefraktbörser. Men inte ens de bästa försiktighetsåtgärder kan ersätta den enskilde affärsmannens aktsamhetsplikt. Med den nya kostnadsfria tjänsten TimoCom Identify vill TimoCom stödja sina kunder när en ny samarbetspartner ska kontrolleras.


Att säkerhet är grunden för bra affärer vet ägaren som erbjuder två europeiska transportplattformar sedan länge. Alltså investerar man hos TimoCom lika mycket i teknik, personal som utveckling. Nu har säkerhetssystemet med flera nivåer fått ytterligare en pelare att stödja sig på: TimoCom Identify. Men den nya tjänsten vill IT-företaget även vädja till användarnas egen aktsamhetsplikt. „Vi gör dagligen en mängd saker för att allt ska fungera friktionsfritt. Och med 300 000 erbjudanden om dagen är det en verklig utmaning. Varje uppdrag har sina egenheter, och därför måste kunden även själv kontrollera affärspartnern i varje enskilt fall. Om det ändå kvarstår tvivel kring partners identitet kan våra användare starta ett identifieringsuppdrag", förklarar Marcel Frings, Chief Representative.

Ta det säkra före det osäkra och gör en förhandskontroll

Den som vill använda sig av denna nya tjänst måste först kontrollera den potentiella affärspartnern själv. I den stressiga arbetsvardagen får dock denna aktsamhetsplikt ofta stryka på foten. „ Ingen tid att förlora" är dock fel inställning. Genom aktiva motåtgärder kan nämligen risken minskas. Vad användaren ska vara uppmärksam på förklarar fraktbörsoperatören på www.timocom.com under rubriken "Säkerhet". Det är viktigt att jämföra uppdragstagarens uppgifter med de bekräftade företagsprofilerna i börsens transportförteckning , och dessutom måste alla de dokument kontrolleras som man normalt sett kräver när ett uppdrag ges till en ny affärspartner.

Först om det kvarstår berättigade tvivel avseende motpartens uppgifter även efter denna förhandskontroll ska man be TimoComs Identify-team om hjälp. Relevanta formulär och exakta krav hittar man på www.timocom.com under "Säkerhet" vid underrubriken TimoCom Identify.

Om uppdraget är komplett och har inkommit i sin helhet per fax till numret +49 211 8826 5000 eller per e-post till identify@timocom.com beräknar TimoCom Identify-teamet maximalt fem timmar för en omfattande kontroll.

Presskontakt

Communications

TIMOCOM GmbH

Timocom Platz 1

DE-40699 Erkrath

+49 211 88 26 59 24

Transportlexikon – svar och information omkring temat: „transport“

Jag godkänner att cookies från den här sidan används till analys, personifierat innehåll och reklam.