TIMOCOM Logo

JavaScript är inte aktiverad för denna webbläsare.

Alla funktioner från sidan kommer inte att fungera fullt ut. För att optimera användandet och komforten, vänligen aktivera JavaScript i dina Internet-inställningar.

Ingen plats för ”svarta får”!

Düsseldorf, 20-12-07 – Kunder som betalar dåligt är en risk för alla verksamheter. Just inom transportbranschen känner man väl till problemet med sådana som betalar för sent. För frakt- och lastrumsbörser innebär detta att de med hänsyn till kvalitet måste erbjuda mer än en ren ”anslagstavlefunktion”. Den marknadsledande frakt- och lastrumsbörsen hos TimoCom Soft- und Hardware GmbH är en förebild för många andra börser: Företaget har inte bara utökat sin börs TimoCom TRUCK & CARGO® med talrika tillvalsfunktioner, utan ligger även ett stort steg före sina konkurrenter tack vare sitt intelligenta och genomtänkta säkerhetsnät.

Användandet av en frakt- och lastrumsbörs är för många transportföretag ett oumbärligt instrument. Först med hjälp av denna kan speditörer och fraktförare utnyttja och optimera sin kapacitet på ett maximalt sätt. Många verksamheter låter sig dock snabbt lockas av olika kostnadsfria fraktbörser. Hos denna börser kan ”svarta får” mycket lättare vålla skador.

TimoCom Soft- und Hardware GmbH granskar sina medarbetare mycket noga under lupp! Som ensamt företag med en frakt- och lastutrymmesbörs erbjuder vi våra kunder en egen inkassobyrå som säkerhet. Innan nya kunder kan tas med i TimoComs databank, utförs redan inledningsvis en omfattande kontroll av betalningsförmågan. Det innebär att det redan på förhand inhämtas tillförlitlig information om ett företags ekonomi-, affärs- och skuldsituation. Utöver denna så kallade soliditetskontroll påverkar även ett företags erfarenhet och rykte helhetsbedömningen. TimoComs advokat Alexander Oebel betonar: “Det har betydelse om ett företag har funnits sedan länge och varit framgångsrikt aktiv under en tid. Av princip får därför företagen tillgång till vår börs först när de funnits på marknaden under minst sex månader.”

TimoComs kvalitetskontroll går dock ännu längre. Även efter avtalets fullbordande håller TimoCom ett öga på sina kunder avseende betalningsmoral, betalningsförmåga och riktig inmatning av erbjudandena i allmänhet. Utöver detta uppmanas fasta kunder att snarast anmäla oärliga processer vid användandet av börsen. Medlemmar som inte följer spelreglerna och/eller inte betalar rättmätigt ställda krav stoppas omedelbart från att använda programmet!


I tillägg till soliditets- och kundkontrollen omfattar TimoComs säkerhetsnät även en konsekvent investering i den modernaste tekniken från IBM och Oracle. TimoComs kunder får på så sätt tillgång till en högteknologisk plattform av toppklass som möjliggör ett snabbt och säkert arbete. Även om det osannolika skulle inträffa och en naturkatastrof förstör TimoComs server i den tyska huvudcentralen, så finns det redan ett fullständigt backupsystem! Detta system befinner sig tillräckligt långt borta för att fraktbörsen ska kunna fungera med sin vanliga kvalitet. Det ska dock inte gå så långt. Alexander Oebel framhåller att “för oss gäller mottot “Förtroende är bra – kontroll är bättre!” Det vet även våra kunder. De befinner sig i goda händer hos oss och drar nytta av sitt renommé att vara utrustade med ett "kvalitetssigill". Vi är stolta över detta och motiverade att hålla våra kunders kvalitetsanspråk på högsta nivå även i framtiden!"

Presskontakt

Communications

TIMOCOM GmbH

Timocom Platz 1

DE-40699 Erkrath

+49 211 88 26 59 24

Transportlexikon – svar och information omkring temat: „transport“

Jag godkänner att cookies från den här sidan används till analys, personifierat innehåll och reklam.